Gepubliceerd op:
15
april
2019

De Vlaamse Waterweg voert een testrenovatie uit aan de kademuur van de Zoutwerf. Op termijn wil de waterwegbeheerder alle publieke kademuren renoveren.

Tijdens deze eerste renovatie test De Vlaamse Waterweg de meest courante reinigings- en metseltechnieken uit op de specifieke situatie van de Dijle in de binnenstad. De Vlaamse Waterweg beheert ongeveer de helft van de kademuren van de Dijle. Naast de Zoutwerf zijn dit bijvoorbeeld de Vismarkt, Haverwerf, jachthaven en Winketkaai.

Private kademuren

De andere helft is eigendom van de eigenaars die aan de kade wonen. Momenteel ondersteunt Mechelen private eigenaars zo veel mogelijk in de renovatie van hun kademuur via onder andere een groepsaankoop. Ben jij eigenaar van een kademuur en wil je meestappen in dit project? 

Op de eerste plaats voorkomen we met de renovatie van de kademuren vocht- en stabiliteitsproblemen. Daarnaast zullen we de Binnendijle opnieuw kunnen inzetten als regenwaterbuffer. En natuurlijk verbetert dit het uitzicht en de beleving van de buurt.

Voldoende waterbuffering in onze stad

De ondersteuning die Mechelen aan private eigenaars kan bieden is mogelijk dankzij subsidies van het Europese Water Resilient Cities-project. Binnen dit project bekijkt Mechelen hoe ze zich beter kan voorbereiden op de gevolgen van de klimaatopwarming zoals hevigere regenval. Historische steden zijn dichtbebouwd, de oppervlaktes zijn grotendeels verhard en er is geen ruimte voor extra ondergrondse waterbuffering. Dat zorgt voor steeds meer wateroverlast.  Lees meer over de specifieke projecten die binnen Water Resilient Cities worden uitgevoerd.