Gepubliceerd op:
4
juni
2019

Aan de Zoutwerf loopt sinds enkele weken de proefrenovatie van zo'n 15 meter van de kademuur van de Dijle. Deze proefrenovatie is een voorbereiding op een grootschaligere renovatie van de publieke kademuren.

Door de proefrenovatie kon gedetailleerde ervaring opgedaan worden voor de renovatie van de muren. Zo moet er bijvoorbeeld rekening gehouden worden met het waterpeil en het historisch uitzicht van de kademuren.

Bij de renovatie zijn de planten van de muur en de losse bakstenen verwijderd en het metselwerk hersteld met recuperatiebakstenen. Al het metselwerk gebeurde met kalkmortel en niet met de gebruikelijke cementmortel, zodat het aansluit bij de historische bouwtechnieken. Ook werden oude lozingspunten van rioleringen in de Dijle dichtgemaakt en de scheefgezakte trap hersteld.

De proefrenovatie is nog niet afgelopen. De witte natuursteen zal de komende weken nog deels bijgewerkt worden. 

De proefrenovatie gebeurde in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv. Deze beheert ongeveer de helft van de kademuren van de Dijle. Naast de Zoutwerf zijn dit bijvoorbeeld de Vismarkt, Haverwerf, jachthaven en Winketkaai.

Private kademuren: experts gezocht voor renovatie

De andere helft is eigendom van de eigenaars die aan de kade wonen. Momenteel ondersteunt Mechelen private eigenaars zo veel mogelijk in de renovatie van hun kademuur via onder andere een groepsaankoop. Hiervoor is stad Mechelen nog op zoek naar ingenieurs, architecten of studiebureaus voor advies en ondersteuning bij de renovatie. Lees meer

Een paar foto's van tijdens de renovatie

Proefrenovatie kademuur Zoutwerf

Proefrenovatie kademuur Zoutwerf

Voldoende waterbuffering in onze stad

De ondersteuning die Mechelen aan private eigenaars kan bieden is mogelijk dankzij subsidies van het Europese Water Resilient Cities-project. Binnen dit project bekijkt Mechelen hoe ze zich beter kan voorbereiden op de gevolgen van de klimaatopwarming zoals hevigere regenval. Historische steden zijn dichtbebouwd, de oppervlaktes zijn grotendeels verhard en er is geen ruimte voor extra ondergrondse waterbuffering. Dat zorgt voor steeds meer wateroverlast.  Lees meer over de specifieke projecten die binnen Water Resilient Cities worden uitgevoerd.