Startdatum
20 januari 2020
Einddatum
30 november 2020

Extra verkeerslichten beveiligen oversteek op N15

Om de aansluiting van de nieuw aan te leggen Tangent met de N15 mogelijk te maken, verdwijnt een deel van het fietspad aan de kant van Transit M. Daarom komt er een beveiligde oversteek voor voetgangers en fietsers. Die kunnen meteen ook gebruik maken van het nieuwe voet- en fietspad aan de kant van de Dijle.

Om de ingebruikname van de Tangent volgend jaar mogelijk te maken, breidt de aannemer de werfzone langsheen de N15 ter hoogte van Transit M uit. Daardoor verdwijnt het laatste deel van het fietspad aan die kant van de N15. Voetgangers en fietsers moeten daar verplicht oversteken. Om dat veilig te laten gebeuren, neemt Mechelen in Beweging een aantal extra maatregelen. In de eerste plaats komen er verkeerslichten, die voetgangers en fietsers met een drukknop kunnen bedienen. Die oversteekplaats krijgt bovendien extra verlichting.

Voor de automobilisten wordt de N15 op die plaats teruggebracht tot één rijstrook in elke richting, met een snelheidsbeperking tot 30 km/u. Er komt ook attentieverhogende belijning die de automobilisten tot grote voorzichtigheid moeten aanmanen. Dat gebeurt trouwens ook door middel van waarschuwingsborden en lichtboodschappen.

De voetgangers en fietsers kunnen op het gedeelte tussen de oversteekplaats en de spoorwegbruggen gebruik maken van de gloednieuwe infrastructuur die er aangelegd is. Het gaat om een 4m brede biljartvlakke betonstrook met duidelijke belijning en extra verlichting. Het is een voorproefje van de manier waarop de volledige infrastructuur voor voetgangers en fietsers langsheen de toekomstige Tangent zal worden aangelegd.

Deze regeling wordt vanaf maandag 20 januari ’s ochtends ingevoerd en geldt zeker tot het einde van het jaar.

Fietsers kunnen ook een alternatieve route volgen langs het Dijlepad naast de Thomas Morehogeschool en het sluizencomplex. Doorgaand fietsverkeer tussen Mechelen-stad en Bonheiden wordt aangeraden om via Nekkerspoel of Lakenmakerstraat te rijden.