Visie Jeugddienst Mechelen

De visie van de Mechelse jeugddienst bestaat eruit om de belangen te behartigen van alle kinderen en jongeren. Vanuit onze regierol bouwen we bruggen met stadsdiensten en andere partners binnen de jeugdsector om samen met hen een kind- en jeugdvriendelijk Mechels beleid te voeren. We beschouwen kinderen en jongeren als experten van hun eigen leefwereld. De jeugddienst creëert ruimte om hen te laten participeren aan het beleid. Hiervoor zijn we nieuwsgierig naar hun noden en zijn we aanwezig in hun leefwereld. De jeugddienst stimuleert kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen. Zo scheppen we samen met hen een kader zodat alle kinderen en jongeren zich thuis voelen in Mechelen.

Mechelen Kinderstad

De jeugddienst zorgt ervoor dat Mechelen een echte kinderstad wordt. Hier zorgen we voor door verschillende kindvriendelijke evenementen te organiseren, een kinderraad in te richten, een speelplein te organiseren in de zomervakantie, samenwerkingen op te zetten tussen verschillende verenigingen, participatieve projecten te initiëren... 

2800Leeft

2800leeft is het jongerenlabel van de jeugddienst van Mechelen voor jongeren tussen 15 en 25 jaar. Het is de lijm tussen jongeren en andere stadsdiensten. Mix dat het met jongeren die hun creatieve ei kwijt willen of met een vraag zitten en je komt terecht bij ons laagdrempelig aanspreekpunt. Gooi daarbovenop de stem van jongeren die we au sérieux nemen en laten weerklinken in het beleid en je komt terecht bij projecten zoals onze pactmakers (jeugdraad), het medialab Project Wolf of de jeugdnetwerkraad voor jeugdvereniging. Voeg aan heel dit recept nog de creatie voor (mentale en fysieke) ruimte toe en je bereikt2800leeft.

Team Jeugddienst

 • Nina: communicatie Mechelen Kinderstad, participatie: kinderraad
 • Zico: Speelpleinwerking ZAP zomervakantie, vrijwilligerswerking ZAP animatoren, tijdelijke invulling Douanegebouw
 • Kristof: muziekbeleid, evenementen, participatie: kinderraad, Popraad
 • Eva: breed jeugdbeleid, participatie: jeugdraad, tijdelijke invulling Douanegebouw, communicatie 2800leeft, vrijwilligerswerking zap animatoren
 • Katrien: ondersteuning jeugdwerk, breed jeugdbeleid, coördinatie jeugdhuizen, jeugdnetwerkraad, communicatie 2800leeft
 • Kim: Project Wolf, participatie, communicatie 2800leeft, coördinatie Transit M, tijdelijke invulling Douanegebouw
 • Tim: coördinatie speelpleinen, openbare ruimte, speelstraten
 • Yannick: subsidie ondersteuning, verhuur Transit M (De Loods, De Club, Den Hangar)
 • Carine: administratieve ondersteuning, onthaal, uitleendienst
 • Luc: zaalwachter Transit M (De Loods, De Club, Den Hangar)
 • Mejidou: onderhoud speelpleinen