Wie is Yana? 

Of beter ‘Wat is Yana?’. Want ze is geen reëel persoon, maar een chatbot

Doel Yana

Yana is een chatbot. Het is een proefproject en dus een tijdelijk aanbod. Hiermee onderzoekt Stad Mechelen of een chatbot impact heeft op het subjectief veiligheidsgevoel van jongeren die zich verplaatsen in Mechelen. Daarnaast bekijkt Stad Mechelen ook of een chatbot de drempel naar het melden van ervaringen in de openbare ruimte (bv. inbreuken) verlaagt. Het is de bedoeling om zo jongeren aan te zetten hun stem te laten horen. Zo verwerven we meer inzichten over wat veiligheid betekent voor deze doelgroep.

Voorgeschiedenis 

De chatbot is het resultaat van een user-centred traject met Studio Dott waarbij jongeren centraal staan. Arinti ontwikkelt het project. De ontwikkeling financierden we met middelen verkregen via de Slim in de Stad prijs 2017. Het traject waarvan sprake, heet “Nachtraven”. En zit op het kruispunt jongeren x preventie x nachtleven x slimme stad. Het project is ontstaan uit de resultaten van een onderzoek over straatintimidatie door UCLL en Thomas More en kadert binnen CityLab Mechelen.

Tijdlijn 

 • Januari 2017
  • Programma Gendergelijkheid en Tegen Seksuele Intimidatie. Met acties op verschillende terreinen: onderzoek, campagne, jeugdwerk, onderwijs, bemiddeling, filmproject, een vrouwendag, e.a.

 • Mei 2017
  • Indicatief onderzoek met straatinterviews naar intimidatie op straat door UCLL en Thomas More.

 • November 2017
  • Start traject ‘Nachtraven’ met een digitale bevraging bij jongeren met als topic: veiligheidsbeleving van het nachtleven.

 • November 2017
  • Idea Jam: jongeren zoeken naar potentiële oplossingen.

 • Februari 2018
  • Mechelen wint de Slim in de Stad prijs 2017.

 • Februari 2019
  • Kick-off Open Call met platform ‘Hack the Night’: creatieve uitdaging om met deze informatie aan de slag te gaan en een oplossing aan te bieden.

 • Februari 2019
  • Cocreatiesessie met jongeren Fietsen – Verlichting - Veiligheid

 • Juli 2019 – mrt 2020
  • Pre- en postsurvey project bij jongeren “Geconnecteerde en Slimme Verlichting”

 • September 2019
  • De inzending van Arinit ‘Nevralone’ wordt goedgekeurd als winnaar van de Open Call ‘Hack the Night’.

 • Januari 2020
  • Kick-off Workshop met Monkeyshot conceptualizing chatbot
 • Maart 2020
  • Corona happened...
 • Augustus 2020
  • Jongeren kiezen de naam voor de chatbot: Yana, You Are Never Alone

 • November 2021
  • Testpanel