Gepubliceerd op:
20
december
2017

De wedstrijd 'Paraat voor het Klimaat' rond klimaatvriendelijke investeringen in scholen is ondertussen aan de derde editie toe. Deze keer krijgen de projecten van GO! De Spreeuwen en CVO Crescendo elk 35 500 euro steun om hun projecten te verwezenlijken.

Mechelen Klimaatneutraal          

Klimaatneutraal worden doe je niet van de ene dag op de andere. Dat de stad wel op de goede weg is, bleek recent uit het tweejaarlijkse emissierapport van FutureProofed: de globale CO2-uitstoot daalt en op bijna alle vlakken scoort de stad gevoelig beter dan het Vlaams gemiddelde. En dat ondanks een duidelijke groei op het vlak van bevolking en arbeidsplaatsen in de stad.

Scholen betrekken bij Mechelen Klimaatneutraal is van groot belang, want ze hebben een belangrijke functie in onze stad en elke school heeft contact met een groot netwerk van Mechelaars, het is dus cruciaal dat ze het belang van klimaatvriendelijkheid mee uitdragen. Bovendien is het betrekken van leerlingen en ouders een absolute voorwaarde bij ‘Paraat voor het Klimaat’. Op die manier hebben de investeringen niet alleen een praktisch, maar ook een sterk sensibiliserende rol.

Veel Mechelse scholen hebben een lange traditie. Het zijn dan ook vaak oude gebouwen die moeilijk kunnen concurreren met de energienormen van nieuwbouw. Omdat heel wat scholen graag willen investeren in energiezuinige ingrepen, geeft de stad hen hierbij een duwtje in de rug.

De winnaars

De winnende scholen werden geselecteerd op basis van de impact van het project op het energieverbruik, op de betrokkenheid van de leerlingen en ouders en van de inspanningen op het vlak van crowdfunding.

GO! BS De Spreeuwen

GO! BS De Spreeuwen wil 3 % besparen op elektriciteit en 20 % op het verbruik van aardgas. Ze willen dit doen door het vernieuwen van de verlichting, het vervangen van ramen en het installeren van thermostatische kranen voor de centrale verwarming. Er is een uitgebouwde MOS-werking (Milieuzorg op school) via een verkozen groep leerlingen (= MOS-kids). Via deze werking worden leerlingen betrokken met het thema energiebesparing. Voor de ouders wordt er onder andere een infoavond gepland. De school hoopt via crowdfunding nog 15 000 euro extra in te zamelen.

CVO Crescendo

CVO Crescendo mikt op een reductie van 35 % voor aardgas en 5 % voor elektriciteit. Om dit te bereiken wordt de stookplaats vernieuwd en wordt er ingezet op isoleren (o.a. van buizen, zoldervloeren, dakvlakvenster). Aangezien het hier om volwassenonderwijs gaat, is de werking anders dan in een basis- of secundaire school. Toch wordt het thema hier ook in de opleidingen opgenomen met thematische opdrachten binnen de opleidingen HBO5 Elektromechanica en Meertalig secretariaat en in de lerarenopleiding (SLO). Het totale bedrag via crowdfunding wordt hier op 7500 euro geschat.

Investeer mee!

Met een crowdfundingcampagne stimuleren de scholen ouders en partners om mee te investeren. Iedereen kan zijn steentje bijdragen via www.socrowd.be. Achteraf betaalt de school iedereen terug met de energiewinsten. Samen met de steun van de stad en de inbreng van de scholen zelf, wordt met beide projecten samen ruim 300 000 euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen.

Wwww.mechelen.be/klimaatneutraal

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.