Goede ideeën ontstaan vaak spontaan. Heb je een geweldig idee voor jouw buurt en wil je het verder graag bespreken en vormgeven? Aarzel dan niet en neem contact op met je gebiedsregisseur.

De gebiedsregisseur kijkt eerst naar het brede draagvlak in jouw buurt en de haalbaarheid van je idee. Heeft jouw idee een grote slaagkans en is het een meerwaarde voor jouw buurt, dan brengt de gebiedsregisseur alle betrokkenen bij elkaar. Daaruit groeit een vruchtbare samenwerking en een succesvol resultaat.