Sociale dienst van je ziekenfonds

Elk ziekenfonds heeft een dienst Maatschappelijk werk. Je kan er terecht als lid van je ziekenfonds: informatie en advies – zorgverzekering – prenatale zorg en kraamzorg – gezinszorg – thuiszorg – begeleiding bij ziekte, beperking (handicap) en ouderdom – uitleendienst.

Partena Ziekenfonds // Schuttersvest 63 // T 015 41 86 55 // E mechelen@partena-partners.be // www.partena-ziekenfonds.be

Christelijke Mutualiteit // CM-kantoor Mechelen Stad // Onder den Toren 4 // T 015 21 59 00 // E cmmechelen@cm.be // www.cm.be

De Voorzorg // Désiré Boucherystraat 17 // T 015 28 04 55 // Heb je al een dossier? T 015 28 03 10 // E dmw.304@devoorzorg.be // www.devoorzorg.be Liberale mutualiteit // Frederik De Merodestraat 76 // T 015 20 33 66 // E info@lmpa.be // www.lm.be

Onafhankelijk Ziekenfonds // Stationsstraat 61 // T 078 15 30 95 // E kantoor.mechelen@oz.be // www.oz.be

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds // Hoogstratenplein 1 // T 015 28 90 90 // E sociale.dienst@vnz.be // www.vnz.be