Gepubliceerd op:
4
september
2017

School- en studietoelagen 2017-2018

Naar school gaan of verder studeren kost geld. Daarom geeft de Vlaamse overheid toelagen aan leerlingen en studenten uit gezinnen die het financieel moeilijker hebben. Door het nieuwe decreet en de versoepelde voorwaarden komen sinds 1 september 2008 meer leerlingen en onderwijsniveaus in aanmerking voor een schooltoelage.

Op www.studietoelagen.be en www.mechelen.be/school-en-studietoelage vind je alle informatie over de studietoelagen. Wie hulp wenst, kan altijd terecht op het gratis nummer 1700 (Vlaamse Infolijn).

Of kom naar een van de zitdagen in het Huis van de Mechelaar op zaterdag 23 september van 9u tot 12u of op donderdag 28 september van 14u tot 19.30u.