Van december 2023 tot oktober 2024 vieren we in Mechelen Construct Europe 2024.

Mechelen in Europa 

In het voorjaar van 2024 wordt België voorzitter van de Raad van de Europese Unie en dat vieren we in Mechelen met een groots cultureel en maatschappelijk gericht stadsfestival. Stad Mechelen slaat de handen in elkaar met haar partners: het Hannah Arendt Instituut, kunstencentrum nona, Mechelen Feest en vzw J@M. Zij stellen een programma samen dat de thematiek van het festival tot leven zal brengen: verbinding, samenwerking en democratische dialoog. Zo brengen we Europa en haar burgers dichter bij elkaar.

Under Construction

Het festival moet nog volop groeien, de programmatie staat in de steigers, en daarbij willen we zoveel mogelijk stemmen horen en een diversiteit aan projecten kansen geven. Daarom lanceerden we twee projectoproepen in 2022 & 2023.

Sinds de lente van 2023 zijn we online met een volwaardige website: www.construct-europe.be, en van 5 tot 10 mei 2023 plannen we onze eerste 'week van Europa'. 

De timing is niet toevallig. Op 9 mei vieren we jaarlijks de Dag van Europa. Daarom organiseert Construct Europe van 5 tot 12 mei 2023 een ‘Week van Europa’ met een brede eerste programmatie, ter aankondiging van het festivaljaar 2024. De kick-off vindt plaats op 5 mei, in Lamot.

Exclusief voor Mechelen brengt Europa-expert Hendrik Vos in première de theaterversie van zijn boek ‘Dit is Europa’, een boeiende en humoristische kijk op de geschiedenis van de Unie, samen met muzikant Frans Grapperhaus. Vooraf lichten we een tipje van de sluier op van onze programmatie voor 2024, en brengen we onze partners voor het voetlicht. Yousra Benfquih daagt ons vervolgens uit met een performance over Europa vandaag. De culturele kick-off is gratis, omdat we zoveel mogelijk Mechelaars willen betrekken. We vragen wel om vooraf in te schrijven via de website.

Ook de rest van de week staat in het teken van Europa en democratie. Volg de Week van Europa en de voorbereidingen voor 2024 op de voet via https://construct-europe.be/ en op Facebook via www.facebook.com/Construct.Europe

GESLOTEN - OPEN CALL 2023 

Welke projecten komen in aanmerking voor onze open call?

  • De activiteiten van je project spelen zich af in Mechelen.
  • Je project hoort thuis in de brede vrijetijds- of maatschappelijke sector: amateur- of professionele kunsten, circus, cultureel erfgoed, sociaal-culturele of participatieve kunst- en cultuurpraktijken, sport, duurzaam toerisme, sociale economie, welzijn, etc. -  kruisbestuivingen tussen sectoren zijn meer dan welkom!
  • Je project kiest voor een duidelijke verbinding met het concept ‘Construct Europe’. Het mag een bestaand of reeds gepland project zijn, maar inhoudelijk of via samenwerkingen moet het project voldoende linken aantonen met de thematiek van het stadsfestival. De concepttekst vraag je op bij jana.kerremans@mechelen.be, maar wees vooral creatief vanuit een eigen visie!
  • Je project voegt een duidelijke meerwaarde toe aan de culturele en maatschappelijke dynamiek van Mechelen, waarbij het ook zoekt naar verbinding en vernieuwing in de stad.
  • De publieke presentatie van je project of het zwaartepunt van je proces vindt plaats tussen 1 december 2023 en 1 november 2024, de periode van het stadsfestival. Enkel de activiteiten tijdens deze periode worden betoelaagd.
  • Je project kent een eenvoudige, maar heldere projectbegroting, waarin je ook goed weergeeft welke andere of eigen inkomsten zijn.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Niet-winstgevende organisatie met rechtspersoonlijkheid actief in groot-Mechelen.

Wat bieden wij?

  • Een projectsubsidie tot 15.000 EUR, afhankelijk van het projectvoorstel en de beschikbare budgetten.
  • Communicatie van je project onder de koepel van Construct Europe 2024 via (te ontwikkelen) website en communicatiedragers, digitaal en in het stadsbeeld.

Wanneer en hoe dien je je aanvraag in?

Indienen kan tot en met zondag 9 april 2023, middernacht. Aanvragen die later aankomen, kunnen we niet behandelen. Je bezorgt een PDF met je projectidee en projectbegroting (die laatste mag ook in excell) per e-mail aan jana.kerremans@mechelen.be. 

Daarna jureert ons projectteam, en mag je een seintje verwachten na 1 mei 2023!

Voorgaande evenementen

Dit is Europa vandaag: een gesprek 

Op zondagochtend 8 mei 2022 organiseerden we alvast een allereerste publieksmoment. 'Dit is Europa vandaag', in nona kunstencentrum, trakteerde maar liefst 95 bezoekers op een zonnige Moederdag op een boeiende lezing en kritisch gesprek tussen Europaspecialisten Hendrik Vos en Heleen Touquet.


Alvast meer weten?  

Contacteer festivalcoördinator Jana Kerremans: jana.kerremans@mechelen.be

 

Hannah arendt instituut       Mechelen feest    Kunstcentrum Nona