Vergunning aanvragen

We werken met een nieuw systeem voor toelatingen tot de autoluwe zone. Heb je een vergunning voor een autoluwe zone, dan dien je je opnieuw te registreren. Dat kan vandaag al via deze website. Gebruik hiervoor je eID of itsme.

Bewoners en handelaars met een vergunning krijgen sowieso nog een brief met alle informatie. We voorzien voldoende tijd om opnieuw te registreren. Intussen blijven de huidige vergunningen gelden.

Wanneer moet je een vergunning aanvragen voor het autoluwe binnengebied?

  • In principe is gemotoriseerd verkeer in de autoluwe binnenstad niet toegestaan tijdens de autoluwe uren.
  • Afhankelijk van de aard van het vervoer en de reden kan er toelating worden verleend door de stad voor een bepaalde periode of onbeperkte duur. Toegang wordt verleend voor een deel of de volledige autoluwe binnenstad.
  • De aanvraag moet je steeds drie werkdagen voor de vergunningsdag indienen. Je ontvangt na maximaal drie werkdagen bericht of je vergunningsaanvraag is goedgekeurd.

Waarvoor dient de vergunning?

De verkregen vergunningen gelden enkel voor de autoluwe straten en niet voor de stops aan het Schepenhuis en de parking 't Veer (de buurtbewoners parking 't Veer uitgezonderd). Als je trouwens toestemming krijgt, dan is dat vaak voor een specifieke autoluwe zone.

Bijvoorbeeld: Als je toestemming voor woonzone Begijnenstraat krijgt, dan geldt dit enkel voor deze zone. In de woonzone Lange Schipstraat rijd je niet door de autoluwe straten. De vergunning voor de Begijnenstraat geldt namelijk niet in de Lange Schipstraat.

Krijgen nooit een vergunning

Volgende groepen krijgen nooit toegang tijdens autoluw tijdskader:

  • Gerechtsdeurwaarders
  • Leveranciers
  • Bewakingsfirma’s

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • Mindervaliden: doktersbewijs of gehandicaptenparkeerkaart.
  • Huurder of eigenaar van garage(s): kopie van de eigendomsakte of huurcontract.
  • Bij evenementen of publiciteitsacties: de nummer van je aanvraag voor toestemming van een evenement of de nummer van je aanvraag voor het voeren van publiciteitsacties en propaganda.

De vergunning is in principe gratis, behalve voor firma’s die werken uitvoeren is er een beperking tot 6 nummerplaten. Vanaf de 7de wordt er een kostprijs aangerekend afhankelijk van de duur van de werken en het aantal nummerplaten.

Welke regelgeving is van toepassing?

Vergunning aanvragen