Online aanvragen

Wanneer moet je een vergunning aanvragen voor het autoluwe binnengebied?

  • In principe is gemotoriseerd verkeer in de autoluwe binnenstad niet toegestaan tijdens de autoluwe uren.
  • Afhankelijk van de aard van het vervoer en de reden kan er toelating worden verleend door de stad voor een bepaalde periode of onbeperkte duur. Toegang wordt verleend voor een deel of de volledige autoluwe binnenstad.
  • De aanvraag moet je steeds drie werkdagen voor de vergunninsdag indienen. Je ontvangt na maximaal drie werkdagen bericht of je vergunningsaanvraag is goedgekeurd.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • Mindervaliden: doktersbewijs of gehandicaptenparkeerkaart.
  • Huurder of eigenaar van garage(s): kopie van de eigendomsakte of huurcontract.
  • Bij evenementen of publiciteitsacties: de nummer van je aanvraag voor toestemming van een evenement of de nummer van je aanvraag voor het voeren van publiciteitsacties en propaganda.

De vergunning is in principe gratis, behalve voor firma’s die werken uitvoeren is er een beperking tot 6 nummerplaten. Vanaf de 7de wordt er een kostprijs aangerekend afhankelijk van de duur van de werken en het aantal nummerplaten.

Welke regelgeving is van toepassing?

Online aanvragen