Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op. Stad Mechelen streeft ernaar om haar websites toegankelijk te maken, volgens de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen geïmplementeerd om de toegankelijkheid van onze website te verhogen: 

  • toegankelijkheid ‘By Design’: Het platform waarmee onze website is opgebouwd (eGo van Tobania.Public) werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.
  • de aanschaf van de webtoegankelijkheidstool Siteimprove.
  • hiermee testten we onze websites op toegankelijkheid. Tobania.Public heeft nog enkele problemen op technisch vlak op de roadmap staan.
  • nog bestaande problemen op redactioneel vlak proberen wij zo snel mogelijk op te lossen.
  • kennis medewerkers: We lichten onze medewerkers zo goed mogelijk in zodat zij in staat zijn de toegankelijkheid van onze website op peil te houden.

Niveau van conformiteit aan de toegankelijkheidsstandaard

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. Er zijn drie niveaus waarop men deze regels kan implementeren: niveau A, niveau AA en niveau AAA. 

Wij zijn gedeeltelijk conform aan WCAG 2.1 niveau A. Gedeeltelijk conform omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn, zoals archieven van bestuursdocumenten, integraties van bepaalde widgets, bepaalde keuzes op het vlak van design,... Ook pdf-bestanden die we van externen ontvangen zijn niet altijd conform de regels. 

Beperkingen en alternatieven

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet geheel in geslaagd.  Indien je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is horen wij het graag van je. 

Indien je extra informatie over deze documenten wil, dan kan je een mail sturen aan website@mechelen.be.

Problemen met toegankelijkheid? 

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via website@mechelen.be.

Toegankelijkheidsaudit

De toegankelijkheid van onze website wordt op regelmatige basis gecontroleerd via de tool Siteimprove.

Formele onderschrijving van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door Stad Mechelen, afdeling Marketing & Communicatie op 11 augustus 2020. Indien je vragen of opmerkingen hebt kan je ons steeds contacteren via website@mechelen.be. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 5 werkdagen. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 23 september 2020.