Je kan als inwoner van Mechelen een verzoek indienen om een ‘voorstel of vraag van de burger’ over de stedelijke beleidsvoering en dienstverlening in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad.

Dit verzoek moet gebeuren met het voorgeschreven formulier en bijhorende stukken.

Dien een verzoek in

Geldigheid

Om geldig te zijn moeten minstens 280 inwoners van Mechelen, ouder dan 16 jaar, jouw voorstel ondersteunen. Dit toon je aan door voldoende handtekeningen te verzamelen op een lijst.

De deelnemers die jouw voorstel ondertekenen, moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister te Mechelen
  • de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben

De lijst met gegevens en handtekeningen van de deelnemers dien je in samen met het verplichte formulier.

Voorwaarden

Je voorstel of vraag moet gaan over een onderwerp waarvoor de gemeenteraad van Mechelen bevoegd is én de bespreking moet mogelijk zijn in publieke zitting.

Zorg ervoor dat je voorstel of vraag voldoende concreet is en gebruik geen beledigende taal.

Voorstellen of vragen die niet ernstig zijn, of veel te vaag, of slechts een uiting van een mening of enkel dienen om statistische gegevens of documentatie te bekomen, komen niet in aanmerking.