Je kan als inwoner van Mechelen een verzoek indienen om een ‘voorstel van de burger’ over de
gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad.

Dit verzoek moet gebeuren met het voorgeschreven formulier waarbij een gemotiveerde nota is gevoegd waarin de voorstellen en vragen nader omschreven worden.

Alle nuttige stukken die de gemeenteraadsraadsleden kunnen voorlichten, moeten eveneens meegezonden worden.

Je kan ook vragen om de voorstellen en vragen te komen toelichten op de zitting van de gemeenteraad (artikel 200bis van het Gemeentedecreet).

Opgelet!

Minstens 1% van de inwoners van Mechelen, ouder dan 16 jaar, moet het ingediende voorstel ondersteunen.

Op 1 januari 2018 telde Mechelen 69.454 inwoners ouder dan 16 jaar.

De deelnemers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
  • de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben

De gegevens en handtekeningen van de deelnemers worden verzameld op een lijst.
Deze lijst dient samen met het verzoekschrift te worden ingediend.