Met meer dan 87.000 Mechelaars zijn we. En dat aantal stijgt nog elke dag. Om die groei op te vangen, bouwen we vandaag al aan het Mechelen van morgen. 

Door te investeren in stadsvernieuwing blijft onze stad een plek waar iedereen zich thuis voelt. We creëren ruimte om te wonen, werken, ontspannen, elkaar te ontmoeten ... We ontharden waar het kan. En bij de opmaak van de plannen betrekken we de buurt zoveel mogelijk.

Neem een kijkje tussen alle stadsvernieuwingsprojecten. 

Bekijk ook: Mechelen van morgen - Meerjarenplan 2020 - 2025 - Wegenwerken en hinder

 • Arsenaalverbinding

  Wie door de Margaretatunnel in de richting van Antwerpen rijdt, ziet ter hoogte van het station al een afrit van 20 meter. Dat wordt de nieuwe Arsenaalverbinding, een nieuwe 1,2 kilometer lange weg die toegang zal geven tot Ragheno. 

 • Arte Nova

  Op Arte Nova komen nieuwe woningen en een publieke tuin. 

 • Baarbeekstraat

  De Baarbeekstraat krijgt een nieuw ontwerp en riolering.

 • Bethaniënpolder

  Samen met de buurt bekijken we hoe we de pleintjes in de wijk kunnen opwaarderen.

 • Bibliotheeksite Moensstraat

  Op de plaats van de oude bibliotheek in Mechelen komt er een groen woonproject. 

 • Brouwerijstraat

  Om wateroverlast in de buurt aan te pakken, krijgt deze straat een nieuwe, gescheiden riolering. Van de gelegenheid maken we gebruik om de straat verkeersveiliger en klimaatvriendelijker aan te leggen.

 • Brusselsesteenweg

  We maken de Brusselsesteenweg veiliger. Nu is het stukje Pareipoelstraat - SteenWegpark aan de beurt. 

 • Centerparking

  We blazen het verouderde pand van de Centerparking nieuw leven in. Er komt een gemengde invulling bestaande uit wonen, winkelen en parkeren.

 • CG Power Systems

  Nieuwe ruimtelijke visie voor de terreinen van het voormalige bedrijf CG Power Systems in Mechelen.

 • Cultuursite

  De Cultuursite bestaat uit het Cultuurcentrum, de Academie en het Conservatorium. We zorgen voor extra ruimte, klaslokalen en betere verbindingen tussen de gebouwen onderling. 

 • Dahliastraat

  We maken van de Dahliastraat een aangename en veilige woonstraat met ruimte voor groen. 

 • De Borght

  In de wijk Nekkerspoel ligt het negentiende-eeuwse kasteeldomein De Borght. Zowel het kasteel als het park errond worden in ere hersteld.

 • De Nieuwe Vesten

  Met de Nieuwe Vesten werken we volop aan verkeersveilige en aangename vesten zodat Mechelen vandaag, maar ook in de toekomst een vlot bereikbare en leefbare stad blijft voor iedereen.

 • Depot Rato

  In Depot Rato verzamelen we de collecties van Museum Hof van Busleyden en het stadsarchief. Het zal ook als magazijn dienen voor onze bibliotheek. 

 • Donkerlei

  Heraanleg van de Donkerlei, De Ceuninckstraat, Batterijstraat, Arendonckstraat en Kanonstraat in Mechelen.

 • Driesstraat, Hultendries, Humbeekseweg

  In deze straten komt een nieuwe, gescheiden riolering. Van de gelegenheid maken we gebruik om de straat klimaatvriendelijker aan te leggen.

 • Galgestraat

  De Galgestraat krijgt een nieuwe, klimaatvriendelijke aanleg. 

 • Groot Begijnhof

  Het Groot Begijnhof is een levendige wijk in centrum Mechelen waar we extra inzetten op erfgoed, groen en mobiliteit.

 • Grote Nieuwedijkstraat

  Heraanleg van de Grote Nieuwedijkstraat, een drukke straat in de wijk Nekkerspoel, tot een aangename straat om te wonen. 

 • Guldendal, District Malt

  Het project Guldendal in Mechelen bestaat uit de woonwijk Guldendal en het nieuwe district Malt.

 • Het Zegel

  In de oude postzegeldrukkerij komen nieuwe kantoren.

 • Hof van Egmont

  Op de site Hof van Egmont komt een gemengd programma voor wonen, ondersteunende functies en buurtvoorzieningen rond een centrale groene ruimte.

 • Impact Factory

  Impact Factory geeft circulaire ondernemers in Mechelen ruimte om te werken en elkaar te ontmoeten.

 • Kantvelde

  Kantvelde zal uitgroeien tot een gezinsvriendelijke woonwijk met groene voorzieningen.

 • Karmelietessenklooster

  In het gebouw komen verschillende functies: ontmoeten, werken en kunst. De kloostertuin zal vernieuwd worden en blijft publiek toegankelijk.

 • Keerdok

  De komende jaren evolueert deze plek naar een nieuwe, duurzame stadswijk met ongeveer 570 woningen, een centraal ontmoetingsplein, vernieuwde kades en een stadspark inclusief mini-bos.

 • Kerkhofstraat

  We willen de Kerkhofstraat opnieuw aanleggen met meer groen en ruimte.  

 • Komet

  Komet is een privéproject met duurzame aanpak. Er is aandacht voor bestaande en nieuwe groenstructuren, een goede toegang voor het verkeer en verschillende soorten woningen. 

 • Larestraat en Tiendenschuurstraat

  We ontharden de straten en planten hagen en bomen aan in de berm.

 • Maarten

  Woonproject Maarten wordt een groene plek waar je kan wonen, werken, wandelen en ontspannen. Het maakt deel uit van een groter stadsproject, namelijk de volledige vernieuwing van de stationsbuurt. 

 • Mahatma Gandhiwijk

  Een speelse en moderne wijk met variatie in bouwhoogte, woningen en heel veel groen.

 • mARTa

  De  voormalige Heilig Hartkerk in de Adegemstraat vormen we om tot een nieuwe culturele hotspot in hartje Mechelen.

 • Masterplan Binnendijle

  We maken een zwemzone aan het Keerdok, leggen de Tichelrij, Dobbelhuizen, ’t Veer en Dijle opnieuw aan en creëren een extra jongerenzone aan het water aan Transit M. Daarnaast maken we de beleving langs water extra aantrekkelijk met nieuwe kunstwerken.

 • Mechelen in Beweging

  De stationsomgeving wordt omgebouwd klaar voor de toekomst. Met nieuwe fiets- en voetpaden, pleinen, een ondergrondse parking, een autoweg en -tunnel en natuurlijk ook een nieuw trein- en busstation.

 • Mechelen-Noord I en II

  We maken de bedrijventerreinen klaar voor de toekomst. Bereikbaarheid, efficiënt ruimtegebruik en duurzaamheid krijgen de hoofdrol.

 • Mechelen-Noord III

  In Mechelen-Noord III is er ruimte voor wonen en werken. 

 • Mercier

  Een commerciële ruimte, 8 ruime appartementen en 2 penthouses. Dat zijn de plannen van ontwikkelaar COGIVA. 

 • Muizen: buurt naast Planckendael

  In de Plankendaalstraat, Kreefthoeveweg en Rateaulaan staan er werken voor een nieuwe riolering op de planning. Tegelijkertijd vernieuwen wij de straten en maken ze aangenamer en klimaatvriendelijk. De Lotelingenstraat en Muizenvaart nemen we ook mee in de vernieuwing.

 • Muizen: Leefbuurten

  Muizen wordt een Leefbuurt: een levendige, autoluwe en klimaatvriendelijke omgeving. 

 • Muizenhoek, Ter Donck

  In Muizenhoek en wijk Ter Donck speelt ontharding een hoofdrol. Samen met de buurt gaan we voor een groenere wijk met meer parkeerplaatsen.

 • N16

  De N16 die grenst aan onze stadsring wordt een echte boulevard met ruimte voor fietsers en meer groen. 

 • Neerheide-Overheide

  Heraanleg van de sociale woonwijk Neerheide-Overheide in Mechelen.

 • Nekker Nova

  Nekker Nova wordt een bruisende wijk. De nieuwe inrichting gaat voor een betere mobiliteit, meer ontmoetingsruimte en groen. 

 • Newtongebouw

  Het Newtongebouw maakt plaats voor een nieuwbouwproject met horecazaak en 10 ruime appartementen.

 • Otterbeek

  Een gezellige tuinwijk met veel groen en open ruimte, dicht bij het Tivolipark.

 • OTTO

  Ontwikkelaar Cogiva zorgt voor een nieuwe ontwikkeling: 59 appartementen, 11 woningen, 4 commerciële ruimtes, een ondergrondse  garage en een groen binnengebied. 

 • Paardenkerkhofstraat

  Naast een nieuwe riolering krijgt de Paardenkerkhofstraat een nieuwe, groene uitstraling. 

 • Papenhof

  Woonwijk Papenhof is een nieuwe woonbuurt dicht bij het stadscentrum van Mechelen.

 • Plopsaqua

  Met Plopsaqua Mechelen komt er meer zwemwater voor sportclubs, scholen, sportieve en recreatieve zwemmers in Mechelen. 

 • Predikherenkerk

  Vanaf 2024 is de Predikherenkerk dé plaats voor voorstellingen, expo’s en samenkomsten. Maar eerst heeft de kerk een flinke opknapbeurt nodig.

 • Ragheno

  Achter het station, langs de Leuvense Vaart, ligt het 100 voetbalvelden grote Ragheno.

 • Spildorenlaan

  We ontharden de Spildorenlaan in Walem. Auto’s kunnen de straat niet meer inrijden.

 • Sportpark Uilenmolenweg

  In het nieuwe sportpark aan de Uilmolenweg in Mechelen komen sportvelden voor rugby, voetbal, omnisport en beachsport.

 • Sportsite Leest

  De sportterreinen achter sporthal Kouter in Leest krijgen een grondige make-over. In het voorjaar van 2024 wordt het hier heerlijk zweten op de vernieuwde sportsite.

 • Spreeuwenhoek-Venne

  In Spreeuwenhoek-Venne zetten we in op een groene invulling, betere verbindingen voor wandelaar en fietser, rustig wonen en het behoud van de open ruimte. 

 • 't Gasthuis

  Na jaren leegstand krijgt het oude gasthuis in de Keizerstraat een nieuwe invulling. ’t Gasthuis wordt een ontmoetingsplek voor mensen met kanker.

 • Tervuursesteenweg

  Heraanleg van het laatste deel van de Tervuursesteenweg, tussen de Beukstraat en de Jubellaan. Het ontwerp toont een verkeersveilige straat met extra bomen en parkeerplaatsen.

 • Thomas More: Campus De Vest

  Uitbreiding op Campus De Vest is nodig. Er komen nieuwe aula’s, hybride lokalen voor online en fysieke lessen, projectlokalen, een studentenrestaurant en een leercentrum. De campus wordt een fijne plek voor studenten én personeel.

 • Verbeemen

  Tussen de Caputsteenstraat en de Pasmolenstraat komt de nieuwe woonwijk Verbeemen.

 • Winketkaai

  We onderzoeken de bouw van een nieuwe sporthal, geven het openbaar domein een upgrade en koppelen er een mobiliteitsstudie aan.

 • Willendries

  Samen met Pidpa nemen we enkele straten onder handen: de Willendriesstraat, Kerselaarstraat, Perelaarstraat, Prinsenhoekstraat, Prinsenveldstraat en een stukje van de Leuvensesteenweg. 

 • Zemstbaan

  We zorgen voor een veiligere verkeersomgeving in een deel van de Zemstbaan en Abeelstraat. 

 • Zemstseweg

  In de Zemstseweg zorgen we voor een veiligere omgeving, voor fietser en chauffeur. Denk aan een zone 30, een nieuwe inrichting om en rond fietspaden, nieuwe markeringen ...

 • Zwartzustersberg, Blokstraat

  We richten deze straten samen met de buurt opnieuw in. Liefst zo klimaatvriendelijk en veilig mogelijk.

 • Zwartzustersvest: woonzorgsite

  Op de oude ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest in Mechelen komt het nieuwe woonzorgcentrum Hof van Egmont, een wijkgezondheidscentrum, woningen en groene ruimte.

 • Archief

  Een greep uit de afgelopen stadsvernieuwingsprojecten.