We gaan de pleintjes in de woonwijk Bethaniënpolder opknappen. Met de input van de bewoners trekt het ontwerpbureau richting tekentafel. Van zodra het ontwerp klaar is, toetsen we het opnieuw af met de buurt. 

Dat ontwerp wordt ook afgestemd met de herinrichting van het openbaar domein rond de nieuwe sporthal Winketkaai. Zo sluiten beiden goed op elkaar aan, zowel qua uitstraling als functie.

Plannen

Masterplan

Het masterplan is klaar. Dat is een langetermijnvisie voor de wijk, gericht op vier kernpunten:

 • Groen overal: we gaan meer groen aanleggen door de hele wijk dat naadloos aansluit op het bestaande bos en de prachtige Dijle.
 • Slim parkeren: het aantal parkeerplekken verandert niet, maar we bundelen ze in clusters. Zo creëren we meer ruimte voor de pleintjes.
 • Wandelnetwerk: we leggen een toegankelijk voetgangersnetwerk aan dat de hele wijk doorkruist, zodat je moeiteloos van het ene naar het andere leuke plekje kan flaneren.
 • Pleintjes met pit: elk plein krijgt een eigen functie. Zo is het niet zomaar een plek, maar een plek die past bij wat de buurt nodig heeft.

Elk plein zijn functie

Ontmoetingsplein (Theo Blickxstraat)

Dit plein komt op de plaats waar nu al bewoners samenkomen. De randen van het plein krijgen een robuuste groene invulling met spelprikkels. Centraal is er een verharde ruimte met zitbanken en eventueel een overdekte plaats.

 

Waterplein (Theo Blickxstraat)

Dit plein ligt op het laagste punt van de wijk. Er komt een grote wadi, dat is een ondiepe greppel met regenwater, met spelprikkels errond en een wandelpad doorheen het plein.

 

Buurttuin (Prosper de Troyerstraat)

Dit plein vormt met zijn centrale ligging het hart van de wijk. Er wordt ingezet op ontmoeting, maar vooral op aantrekkelijk groen met een fruitboomgaard en bloemenmengsels.

 

Speelheuvel (Gustave van de Woestijnestraat)

Op dit plein is het spelen geblazen. Een speelheuvel met avontuurlijke elementen is gericht op kinderen. Enkele bewegingstoestellen kunnen zowel jongeren als ouderen aantrekken.

 

Speelbos (Gustave van de Woestijnestraat)

Tussen de buurttuin en het achterliggende bos wordt een groene doorsteek voorzien, ingericht als avontuurlijk speelbos. Dit plein sluit aan op de voorziene ontwikkeling van Woonland.

Petanqueveld (Gustave van de Woestijnestraat)

Het kleinste pleintje van de wijk krijgt een groenere invulling met ruimte voor een petanqueveld. Maar dat kan ook evengoed een picknickbank of bloemenperk worden.

Welk plein eerst? 

We ontdekten ondertussen welke pleintjes de buurt het liefst eerst gerealiseerd zien: 

 1. Speelbos
 2. Ontmoetingsplein 
 3. Speelheuvel 
 4. Buurttuin

Het Speelbos kunnen we nog niet uitvoeren. Die zal samen met de toekomstige uitbreiding van Woonland gerealiseerd worden. Het Ontmoetingsplein en de Speelheuvel kunnen we wel al realiseren. Op basis van de budgetten die we hebben, onderzoeken we of we de realisatie van de Buurttuin ook nog kunnen meenemen. 

Samen denken

Op 5 december 2023 nodigden we de buurtbewoners uit op een participatiemoment. Bezoekers kregen een korte uitleg en konden daarna vragen stellen en hun mening geven over de herinrichting van de pleintjes. Op basis van de feedback die we ontvingen, kwamen we tot het masterplan en gaven we elk pleintje zijn eigen unieke sfeer.

Hiermee stapten we tussen 10 april en 1 mei 2024 opnieuw naar de bewoners. We vroegen wat ze vonden van de invulling van de pleintjes en polsten naar hun top drie van te realiseren pleintjes. Dat gebeurde op verschillende manieren:

 • Aan een bord op het plein in de Theo Blickxstraat. 

 • Wijkwandelingen
  • Op donderdag 11 april gingen we op pad met kinderen en jongeren.
  • Op 17 april nodigden we de bewoners van De Lisdodde uit voor een wijkwandeling. Door het slechte weer bleven we binnen en verzamelden we alle feedback rond de tafel.

 • Infosessie: op 24 april legden we aan de buurt de plannen uit via een presentatie, beantwoordden we alle vragen én luisterden we naar de meningen.

 • Via een online bevraging

Vanaf 2 mei verzamelden we alle input en ging het ontwerpbureau aan de slag om het gedetailleerde ontwerp uit te tekenen. We bundelden de reacties van de buurt in een verslag.

Zodra het ontwerp van de eerste pleintjes klaar is, tonen we het aan de buurt. Dat zal in augustus/september 2024 zijn.

Timing

 • April 2024: masterplan met invulling terugkoppelen met de buurt
 • Mei - juli 2024: detailontwerp van de eerste pleintjes
 • Augustus/september 2024: detailontwerp van de eerste pleintjes terugkoppelen met de buurt
 • 2025: start herinrichting eerste pleintjes

Ligging

De wijk Bethaniënpolder ligt tussen de Dijle en de Battelsesteenweg.