Team Openbaar Domein zet sterk in op een professionele, hands-on aanpak van de stedelijke infrastructuurprojecten. De rol als opdrachtgever en coördinator naar de nutsmaatschappijen, studiebureaus, aannemers,… is hierbij een kerntaak. 

  • Bij grote projecten wordt een integrale aanpak vooropgezet: aandachtspunten vanuit andere disciplines (economie, mobiliteit, natuur-en groenontwikkeling, sociale cohesie…) worden geïntegreerd in deze projecten om zo tot projecten te komen die een zuivere heraanleg overstijgen.
  • Daarnaast is de wisselwerking en samenwerking tussen het onderhoud en beheer aan de ene kant en projectmatig werken aan de andere kant een belangrijk element in de werking van deze afdeling.
  • Vanuit een adviserende rol wordt de afdeling betrokken bij allerhande vraagstukken en projecten.
  • Tot slot wordt de inspraak van en de communicatie naar de Mechelaar, handelaars en ondernemers bij hinder door wegenwerken binnen deze afdeling gecoördineerd samen met de afdeling Marketing en Communicatie.