In april en mei 2024 organiseerden we een burgerpanel. Een groep van zo'n 35 Mechelaars adviseerde de stad over thema's binnen het project Masterplan Binnendijle:

  • Hoe versterken we de biodiverstiteit bij de heraanleg van het openbaar domein rond de Dijle en bij het gebruik van die Dijle?
  • Hoe verzoenen we de belangen van verschillende groepen bij de herinrichting en het gebruik van de Dijle? Denk bijvoorbeeld aan bewoners, de haven, ondernemers en de natuur.

Tijdens 3 dagen ging het burgerpanel in gesprek met experten en met elkaar. Ze kwamen tot 15 basisprincipes voor het masterplan Binnendijle. Die principes zijn richtlijnen bij de verdere uitwerking van het project.

Wil je ook mee nadenken?

Op regelmatige tijdstippen zullen we ook de ruimere bevolking bevragen over het project Masterplan Binnendijle.

 

      

 

  • Het burgerpanel kwam tot 15 basisprincipes voor het masterplan Binnendijle. Die principes zijn richtlijnen bij de verdere uitwerking van het project. 

  • Bekijk wat sfeerbeelden van het burgerpanel in 2024.

  • Via loting bereiken we ook Mechelaars die niet vanzelf de weg vinden naar inspraak en participatie. Iedereen maakt kans om geloot te worden.

  • In 2021 organiseerden we al eens een burgerpanel. Lees meer over de resultaten.