In april en mei 2024 organiseren we een burgerpanel. Een groep van 50 Mechelaars zal de stad adviseren over thema's binnen het project Masterplan Binnendijle:

  • Hoe versterken we de biodiverstiteit bij de heraanleg van het openbaar domein rond de Dijle en bij het gebruik van die Dijle?
  • Hoe verzoenen we de belangen van verschillende groepen bij de herinrichting en het gebruik van de Dijle? Denk bijvoorbeeld aan bewoners, de haven, ondernemers en de natuur.

Het burgerpanel wordt samengesteld via loting. Op die manier kunnen we een diverse groep samenstellen. En bereiken we Mechelaars die niet vanzelf de weg vinden naar participatie. Elke Mechelaar maakt kans om geloot te worden. 

Op drie dagen dompelen experten de leden van het burgerpanel onder in het thema. Ze krijgen voldoende informatie, verschillende visies, voor- en tegenargumenten komen aan bod. Zo komen ze samen tot een advies voor de stad. Dat advies nemen we mee in de uitwerking van de verschillende projecten op en rond de Dijle.

We geloven dat onze stad alleen maar beter wordt met de inbreng van onze stadsgenoten. Want Mechelen maken, doen we samen.

Wil je ook mee nadenken?

Op regelmatige tijdstippen zullen we ook de ruimere bevolking bevragen over het project Masterplan Binnendijle.

Zetel je in een adviesraad? Dan kan je samen met je raad een advies opmaken voor het burgerpanel. Spreek je contactpersoon bij de stad hierover aan.

 

      

 

  • Via loting bereiken we ook Mechelaars die niet vanzelf de weg vinden naar inspraak en participatie. Iedereen maakt kans om geloot te worden.

  • In 2021 organiseerden we al eens een burgerpanel. Lees meer over de resultaten.