Met de parkeerkaart voor personen met een handicap kan je in de betalende en blauwe zones gratis en onbeperkt parkeren. Dit gaat dus verder dan de parkeerplaatsen waar enkel personen met een handicap op mogen staan. Er zijn slechts enkele uitzonderingen:

 • Als de parkeerduur beperkt is met een onderbord (bijvoorbeeld maximum 30 minuten), dan geldt dit voor iedereen. Ook voor personen met een handicap.
 • Parkeerplaatsen in het autoluwe gebied zijn enkel te gebruiken buiten de autoluwe uren.

Parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen

Heb je nog geen parkeerkaart voor personen met een handicap? Dan kan je deze aanvragen. 

Een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen


Extra parkeerplaats aanvragen

Heb je een handicap van ten minste 80% of zit je in een rolstoel? Kan je moeilijk parkeren in jouw straat? Of moet je ver parkeren van je werkplaats? Dan kan je een aanvraag doen om een parking voor te behouden.

Ook andere bestuurders met een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap mogen hiervan gebruik maken. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je werk- of woonplaats heeft geen garage of privéparking (met een vlotte toegankelijkheid).
 • Het is moeilijk om in de buurt een parkeerplaats te vinden.
 • Je bezit een voertuig of je wordt vervoerd door iemand die bij jou inwoont.
 • Je hebt ernstige moeilijkheden om je te verplaatsen ten gevolge van een ernstige handicap aan de onderste ledematen van minstens 50% of door een algemene handicap van minstens 80% die vooral jouw mobiliteit beïnvloedt.
 • Je bezit de speciale parkeerkaart.

Waar moet je een aanvraag indienen?

Een aanvraag doe je:

 • door een brief te sturen naar
  Het college van burgemeester en schepenen
  Grote Markt 21
  2800 Mechelen
 • via e-mail naar stadsbestuur@mechelen.be

Volgende documenten voeg je toe bij jouw aanvraag:

 • recto-verso kopie van de bijzondere parkeerkaart voor personen met een handicap
 • algemeen attest van FOD sociale zaken met een algemene omschrijving van de handicap
 • een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen (aanvrager beschikt over een voertuig of wordt vervoerd door iemand die er inwoont)

De politie behandelt vervolgens jouw aanvraag.