Sinds 2009 duidt stad Mechelen tweejaarlijks een stadsartiest aan. De stadsartiest is een professionele kunstenaar of organisatie, met een sterke band met Mechelen en een bovenlokale bekendheid. Hieronder lees je wie er al stadsartiest van Mechelen is geweest!