Mechelen zet al jaren in op het ontwikkelen van een gezond ondernemersklimaat. Dankzij de centrale ligging, investeringen in stadsvernieuwing en een ondernemersvriendelijke dienstverlening blijft de aantrekkelijkheid van Mechelen toenemen. Met dalende leegstandscijfer en een stijgende aantal ondernemers zien we dat onze inzet loont. Mechelen zet vandaag in op de toekomst en wil uitgroeien tot de referentiestad op vlak van ondernemerschap.