Binnen het mobiliteitsbeleid wordt naar consensus gezocht tussen de verschillende actoren op vlak van ruimte, mobiliteit en verkeer met betrekking tot het grondgebied van Mechelen. Het mobiliteitsplan vertaalt deze beleidsvisie in een door alle actoren gedragen actieprogramma met concrete maatregelen die uitgevoerd moeten worden op korte, middellange of lange termijn.

Een verhoogde verkeersleefbaarheid en –veiligheid staan hierin centraal, met als uitgangspunt een selectieve bereikbaarheid voor auto’s gecombineerd met een verhoogde inzet op alternatieve vervoersmiddelen (fiets & voetganger en openbaar vervoer). Dit alles vormde de basis voor het huidige mobiliteitsplan, dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 januari 2015.

De stad vertaalt dit in verschillende projecten. Zo werkte de stad reeds mee aan drie Europese projecten waarin het bundelen van vrachten en duurzame transportmiddelen centraal staan. Door de ondertekening van het pilootproject Green Deal, zet de stad zich ook in om de implementatie van gedeelde mobiliteit te versnellen. Daarnaast zetten we ook in op elektrische mobiliteit om zo mee te werken aan een klimaatneutrale stad. Verder zijn we ook, samen met de gemeente Willebroek, een onderzoek gestart naar de invoering van een lage emissie-zone.

Daarnaast zetten we ook in op verkeersveiligheid en snelheidsbeheersing. De trajectcontroles die sinds 1 september gehouden worden op verschillende wegen, moeten verder ook bijdragen aan minder snelheidsovertreders en daarmee gepaard minder ongevallen.

Op die manier wil het stadsbestuur werken aan een betere en duurzame mobiliteit voor iedereen.