Masterplan Toegankelijkheid

Het Masterplan Toegankelijkheid is een actieplan dat de halte-infrastructuur van het openbaar vervoer tegen 2030 meer toegankelijk wil maken. Dat actieplan is opgenomen in het Vlaams regeerakkoord en kadert in de nieuwe Vlaamse mobiliteitsvisie van basisbereikbaarheid. Ook mensen met een beperking of ouderen die slecht ter been zijn, moeten zich vlot met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen. Het toegankelijk maken van haltes is hierin cruciaal.

Doelstellingen

  • 50% van de haltes van het kernnet en het aanvullend net zijn toegankelijk tegen 2030.
  • 100% van de haltes die opgenomen zijn in een Hoppinpunt (vervoersknooppunt) zijn tegen 2030 autonoom toegankelijk voor personen met een motorische en visuele beperking.

Mechelen doet mee!

De Stad Mechelen vindt het zeer belangrijk dat jong en oud, met of zonder beperking, vlot op zijn bestemming raakt. Ook met het openbaar vervoer. Daarom ondertekende het stadsbestuur het Charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ waarbij we de komende 10 jaar volop inzetten op toegankelijke én bereikbare bushaltes.

Toegankelijkheidstoets

Er zal een aftoetsing van de halte zelf gebeuren, maar ook van de bereikbaarheid van die halte. Zo kunnen er aanpassingen in de omgeving nodig zijn om de bereikbaarheid ervan te garanderen. Het advies van INTER vzw, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, zal ons hierbij helpen.

Coachingtraject

Om het plan om te zetten naar duurzame en kwaliteitsvolle realisaties zal Mechelen zich ook inschrijven voor een coachingtraject ‘Masterplan toegankelijke haltes’. Bij toewijzing ondersteunt INTER vzw de opmaak van een actieplan in 2021 zodat we kunnen starten met de uitvoering vanaf 2022.