Gelinkt notuleren

Vanuit Vlaanderen worden aan de lokale besturen, waaronder Mechelen, verplichtingen opgelegd voor wat betreft de publicatie van een aantal bestuursdocumenten.

Om de lokale besturen te helpen bij deze publicaties heeft Vlaanderen een webapplicatie ontwikkeld onder de naam ‘Gelinkt Notuleren’. Raadpleeg de verplichte publicaties van de stad Mechelen op 'gelinkt notuleren'