bart somers

Bart Somers - Burgemeester - voorzitter

Bevoegd voor:

 • Algemene Zaken
 • Veiligheid
 • Communicatie
 • Participatie

Spreekuur: op vrijdag van 17-18.30u (enkel op afspraak) via burgemeester@mechelen.be

Kabinet

 • Tom Lamberts, inhoudelijke medewerker T 015 29 78 15
 • Karin De Maeyer, administratieve ondersteuning T 015 29 78 00

  

Kristof Calvo - Titelvoerend eerste schepenkristof calvo

 

 

 

 

 

  

 

patrick princen

Patrick Princen - Plaatsvervangend eerste schepen

Bevoegd voor:

 • Openbare werken
 • Natuur- en groenontwikkeling
 • Parken en stadstuinen

Spreekuur: enkel op afspraak via kabinet.princen@mechelen.be

T 015 29 76 06

 • Mark Van der Veken, kabinetsadviseur
 • Jeroen Van Laer, kabinetscoördinator
 • Annelies Roosen, communicatiemedewerker
 • Tanné Bogaerts, administratieve ondersteuning 
 

 

Greet Geypen - Tweede schepengreet geypen

Bevoegd voor:

 • Stadsontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening en wonen
 • Economie, ondernemen en werk
 • Personeel

Speerkuur enkel op afspraak via kabinet.geypen@mechelen.be

Kabinet

 • Bob Augustynen, inhoudelijke medewerker T 015 29 75 13
 • Muriel Vercammen, administratief medewerker T 15 29 76 60

  

 

Marina De Bie - Derde schepenmarina de bie

 Bevoegd voor:

 • Klimaat en milieu
 • Energie
 • Duurzaamheid
 • Mondiaal beleid
 • Slimme stad
 • Onderwijs

Spreekuur: enkel op afspraak via kabinet.debie@mechelen.be

T 015 29 76 06

 • Mark Van der Veken, kabinetsadviseur
 • Jeroen Van Laer, kabinetscoördinator
 • Annelies Roosen, communicatiemedewerker
 • Tanné Bogaerts, administratieve ondersteuning 

 

Koen Anciaux - Vierde schepenkoen anciaux

 Bevoegd voor:

 • Financiën
 • Gebouwen, eigendommen,  monumenten
 • Landbouw
 • Dierenwelzijn

Spreekuur enkel op afspraak via kabinet.anciaux@mechelen.be

Kabinet

 • Gökben Üner, inhoudelijke medewerker T 015 29 76 63
 • Els Lemberechts, administratieve medewerker T 015 29 76 16

     

 

Björn Siffer - Vijfde schepenbjorn siffer

Bevoegd voor:

 • Cultuur
 • Toerisme
 • Sociale cohesie

Spreekuur: enkel op afspraak via kabinet.siffer@mechelen.be

Kabinet

T 015 29 76 06

 • Mark Van der Veken, kabinetsadviseur
 • Jeroen Van Laer, kabinetscoördinator
 • Annelies Roosen, communicatiemedewerker
 • Tanné Bogaerts, administratieve ondersteuning 

   

   

Abdrahman Labsir - Zesde schepenabdrahman labsir

 

Bevoegd voor:

 • Jeugd
 • Sport
 • Preventie

Spreekuur: enkel op afspraak via kabinet.labsir@mechelen.be

Kabinet

 • Anke Houben, inhoudelijke medewerker T 015 29 76 26
 • Muriel Vercammen, administratieve medewerker T 015 29 76 60

  

Alexander Vandersmissen - Zevende schepenalexander vandersmissen

Bevoegd voor:

 • Mobiliteit
 • Burgerzaken en  dienstverlening
 • Juridische zaken
 • Senioren
 • Personen met een beperking

Spreekuur: enkel op afspraak via kabinet.vandersmissen@mechelen.be

Kabinet

 • Wouter Ollevier, inhoudelijke medewerker T 015 29 75 50
 • Els Lemberechts, administratieve medewerker T 015 29 76 16

 

 

Gabriella De Francesco - Achtste schepen - Voorzitter bijzonder comité sociale dienstgabriella de francesco

Bevoegd voor:

 • Sociale zaken en welzijn
 • Gezin
 • Kinderopvang
 • Armoedebestrijding
 • Diversiteit en gelijke kansen

Spreekuur: enkel op afspraak via kabinet.defrancesco@mechelen.be

T 015 29 76 06

 • Mark Van der Veken, kabinetsadviseur
 • Jeroen Van Laer, kabinetscoördinator
 • Annelies Roosen, communicatiemedewerker
 • Tanné Bogaerts, administratieve ondersteuning 

 

 

Erik Laga - Algemeen directeurerik laga

Spreekuur: enkel na afspraak

T 015 29 78 03 E erik.laga@mechelen.be

 

 

 

 

Jan Bal - Adjunct-algemeendirecteurjan bal

Spreekuur: enkel na afspraak 

T 015 44 51 11  E jan.bal@mechelen.be