Bart Somers - Burgemeester

portretfoto Bart Somers

Zittingsdag: vrijdag van 17 tot 18.30u (enkel na afspraak)
T kabinet: 015 29 78 01
E burgemeester@mechelen.be
Bevoegd voor:

 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheid
 • Algemeen Beleid
 • Communicatie en citymarketing

 

 

Marc Hendrickx - Eerste schepen

portretfoto Marc Hendrickx

Zittingsdag: maandag van 17 uur tot 18 uur (enkel na afspraak)
T kabinet: 015 29 77 04
E: marc.hendrickx@mechelen.be
Bevoegd voor:

 • Burgerzaken
 • Diversiteit
 • Integratie
 • Gelijke kansen
 • Emancipatie
 • Onderwijs
 • Juridische zaken

 

 

Greet Geypen - Tweede schepen

portretfoto Greet Geypen

Zittingsdag: enkel op afspraak
T kabinet: 015 29 75 13
E greet.geypen@mechelen.be
Bevoegd voor:

 • Ruimtelijke ordening & stedenbouw
 • Wonen
 • Stadsvernieuwing
 • Vastgoedbeleid
 • Monumentenzorg
 • Landbouw
 • Jeugd en Gezin

 

 

 

Marina De Bie - Derde schepen

portretfoto Marina De Bie

Zittingsdag: enkel na afspraak
T kabinet: 015 29 76 18
E marina.debie@mechelen.be
Bevoegd voor:

 • Leefmilieu
 • Natuur- en groenontwikkeling
 • Klimaat
 • Duurzaamheid
 • Energie
 • Mobiliteit
 • Mondiaal beleid
 • Personeel

 

Katleen Den Roover - Vierde schepen

portretfoto Katleen Den Roover

Zittingsdag: woensdag van 17 tot 18 uur (enkel na afspraak)
T kabinet: 015 29 76 60
E katleen.denroover@mechelen.be
Bevoegd voor:

 • Wijk- en Dorpszaken
 • Werk
 • Economie
 • Sociale Economie

 

 

Björn Siffer - Vijfde schepen

portretfoto Björn SifferZittingsdag: woensdag 17u - 18u (op afspraak)
T. 015 29 78 21
Ebjorn.siffer@mechelen.be
Bevoegd voor:

 • Cultuur
 • mmMechelen Feest
 • Kunstonderwijs
 • Toerisme

 

  

Stefaan Deleus - Zesde schepen

portretfoto Stefaan Deleus

Zittingsdag: enkel na afspraak
T kabinet: 015 29 76 15
E stefaan.deleus@mechelen.be
Bevoegd voor:

 • Financiën
 • Sport
 • Preventie
 • ICT
 • Administratieve vereenvoudiging
 • Nekkerhal

 

 

 

Bart De Nijn - Zevende schepen

Zittingsdag: enkel na afspraak
T kabinet: 015 29 76 20
E bart.denijn@mechelen.be
Bevoegd voor:

 • Openbare werken

 

 

Koen Anciaux - Schepen - Voorzitter Sociaal Huis

portretfoto Koen Anciaux

 

Zittingsdag:  enkel na afspraak
015 44 51 01 
015 44 51 05
E koen.anciaux@mechelen.be
Adres: Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen
Bevoegd voor:

 • Sociaal Huis
 • Welzijn / Sociale Zaken
 • Senioren / Personen met een handicap
 • Kinderopvang

 

 

Erik Laga - Algemeen directeur

portretfoto Erik Laga

Spreekuur: enkel na afspraak
T 015 29 78 03
E erik.laga@mechelen.be

 

 

 

 

Jan Bal - Adjunct-algemeendirecteur

portretfoto Jan Bal

Spreekuur: enkel na afspraak
T 015 44 51 11 
E jan.bal@sociaalhuismechelen.be

 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.