Hier vind je een lijst van de genomen beslissingen door het college van burgemeester en schepenenWe houden hierbij rekening met de uitzonderingen vermeld in het decreet openbaarheid van bestuur.

Wil je graag een officieel uittreksel uit het notulenboek van een collegebeslissing? Dien je aanvraag in.