Ieder heeft het recht om bij een orgaan van de stad een verzoekschrift in te dienen over een onderwerp dat behoort tot de bevoegdheid van de gemeente (artikel 201 van het gemeentedecreet).

Het verzoek mag door één of meerdere personen ondertekend worden.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.