Onze stad tekenen we niet alleen uit op het stadhuis. Beleid maken doen we samen met de Mechelaars. Daarom trekken we regelmatig de straat op. Met acties waarbij burgers hun inzichten en oplossingen kunnen aanreiken. En dat gaat heel breed: van erfgoed, ruimtelijke planning en nieuwe straatnamen tot mobiliteit en vergroening. Voor de hele stad én op wijkniveau.