logo VRAC   logo provincie Antwerpen

It takes a village to raise a child (VRAC)

Stad Mechelen is in samenwerking met SAAMO aan de slag in de school, de buurt én de thuiscontext van kinderen en jongeren tussen 6 en 20 jaar met als doel het proces dat leidt tot schoolse vertraging en schooluitval positief te beïnvloeden.

Via participatie, het creëren van verbinding en co-creatie met alle betrokkenen: kinderen, jongeren, ouders en professionals, ontwikkelden we verschillende initiatieven.

Nieuwe autoriteit en Talent vormen de rode draad en zorgen voor een gemeenschappelijke taal en mindset.