Als we binnen VRAC over ‘talent’ spreken verwijzen we hiermee naar ‘Ik kies voor mijn talent’, gericht op onderwijs én ouders van Luk De Wulf.

We experimenteren met het talentdenken in zowel de thuis, buurt als schoolcontext. 

Vanuit de verschillende initiatieven merken we dat het talentdenken een positief verschil kan maken in de ontwikkeling en leerloopbaan van kinderen en jongeren. De gemeenschappelijke talent taal verbindt tevens de verschillende contexten waarin kinderen en jongeren opgroeien, leren, ... op een positieve manier. 

Talent op school

Talentinterviews  

Zowel in het basis als in het secundair onderwijs inspireren we met talent op school en in de klas via de kracht van talentinterviews. 

Het was echt leuk! Ik dacht dat ik helemaal geen talenten had maar het bleek wel te zijn :) ik heb nieuwe talenten ontdekt die ik nog niet wist. Ik schaamde me wel daar, ik kon niet stoppen met glimlachen. (leerling secundair)

In de school en klascontext is het talentdenken ook erg helpend en inzetbaar in het geval van storend gedrag.

We stellen vast dat vele van de als moeilijk omschreven schoolloopbanen vaak gekenmerkt worden vanuit het gedrag dat de leerling al dan niet stelt.  

Het talentdenken stelt dat storend gedrag een talent in overdrive is.

Deze visie schept enorm veel kansen om het negatieve gedrag van kinderen en jongeren te herformuleren vanuit iets positiefs.

Het gesprek over wat moeilijk loopt, krijgt hierdoor zowel met leerling als ouder als in het schoolteam een andere wending. "Hoe kan jij je talenten anders inzetten?

De redenen waarom ik geschorst ben, zijn mijn talenten?!

 

Transfer Secundair

Met het initiatief Transfer Secundair zet SAAMO talentdenken in als manier om tot een meer bewuste school- en studiekeuze te komen.

Het initiatief biedt ondersteuning aan de school zodat die op haar beurt leerlingen en hun ouders goed kan voorbereiden. Om goed te kunnen kiezen moet er toegankelijke en aantrekkelijke informatie voorradig zijn over scholen, studierichtingen en de organisatie van het middelbaar onderwijs. SAAMO bevraagt ouders en kinderen naar hun informatienoden en evalueert met hen het huidige aanbod, dat dan samen met de school en het CLB wordt aangepast. Wanneer daarnaast ruimte wordt gemaakt voor het talent van de kinderen, schieten we al een heel eind op richting bewuste school- en studiekeuze!

Transfer Secundair is een project van SAAMO en maakt, voor de duurtijd van VRAC – It takes a village to raise a child, ook deel uit van dat project. 

Talent in de buurt - vrije tijd 

Talent krijgt Zomerkans

We inspireren vanuit VRAC het inhoudelijke kader van Talent krijgt Zomerkans (zomerschool Mechelen) en zetten er mee onze schouders onder. 

De focus ligt zo op talentversterking, brede ontwikkeling en goesting in leren. i.p.v. remidiëren. 

Elke klasgroep heeft zijn eigen talentencoach. Zij krijgen een opleiding o.l.v. Luk Dewulf. Hierdoor gaan alle deelnemende leerlingen naar huis met een talentenpaspoort

Talent krijgt Zomerkans wordt ook op unieke locaties georganiseerd en niet perse op een school. Bv. wetenschapscenter Technopolis, bibliotheek, circusschool Circolito, …Zo komen kinderen en jongeren op plekken die ze vaak niet kennen en maken we de drempel naar interessante (leer) plekken in hun stad kleiner.

TalentEvents

SAAMO experimenteert met 'TalentEvents', een gratis maandelijkse workshop voor kinderen tussen 10 en 14 jaar waarop een gepassioneerd gastspreker een workshop geeft over zijn beroep, zijn passie. De kinderen leren er al doende.

Ook hier zorgen we voor verbinding met de thuis en schoolcontext. Zo nemen alle kinderen hun talentenpaspoort in ontvangst tijdens een slotmoment op school waarop ouders en leerkracht samen in gesprek gaan met de leerling over hun talenten. 

TalentEvents Mechelen staat voor:

  • extra leerkansen met focus op het verbreden van toekomstperspectief
  • ontdekken van eigen talenten
  • samen plezier maken in de vrije tijd

Ik vond het leukste om te experimenteren. En ik heb super veel geleerd. 

Talent verbindt de school en thuiscontext via Sterk(h)ouders

Sterk(h)ouders is een positief en verbinding schooltraject voor zowel leerling, ouder als school.

Het Sterk(h)ouders traject zet in op:   

  • het gevoel van verbondenheid van de ouders tot de school en de leerloopbaan van hun kinderen verhogen en deze zichtbaar maken voor de school
  • het welbevinden en betrokkenheid van de deelnemende kinderen en jongeren verhogen 
  • inzetten op intrinsieke motivatie van ouders en kinderen met betrekking tot de schoolloopbaan
  • de school te ondersteunen zodat drempels in het ouder-schoolpartnerschap kunnen worden overwonnen

In het traject sterk(h)ouders gaan we aan de slag met één klas. We kiezen hiermee bewust voor een inclusieve en preventieve aanpak op klasniveau. We werken met de leerlingen, de ouders en de school vanuit een positieve invalshoek. We doen dit door te werken aan en te verbinden vanuit ‘Talent’ en ‘Veerkracht’. Het traject is opgebouwd uit verschillende individuele gesprekken en groepsmomenten thuis en op school.

Ik ben super trots op al zijn talent. Het is fijn om uitgenodigd te worden op school om te spreken over het talent en dat hij uniek is. (ouder leerling basisschool)

Opleiding

De Stad Mechelen gelooft alvast sterk in de vele talenten van kinderen en jongeren en koos er samen met VRAC voor om de Mechelse professionals uit onderwijs, CLB, jeugdwerk, … de kans te geven om een opleiding te volgen tot kindertalentenfluisteraars.

Ondertussen volgden meer dan 50 professionals de opleiding en staan de volgende reeds gepland voor het komende schooljaar.