Overheidsopdrachten

Stad Mechelen werkt samen met derden voor de uitvoering van werken, leveringen of diensten. Wanneer de stad de markt bevraagt om opdrachten uit te voeren is er sprake van een overheidsopdracht. Voor overheidsopdrachten moet er spraken zijn van vrije concurrentie. In de wetgeving zijn speciale procedures voorzien, die 'gunningswijzen' worden genoemd, om een eerlijke toekenning van overheidsopdrachten te garanderen.

Je kan alle lopende overheidsopdrachten van het stadsbestuur bekijken op de e-Notification-website van de federale overheid.

Opdrachten niet gekoppeld aan een overheidsopdracht

Stad Mechelen heeft ook een procedure ter beschikking voor opdrachten niet gekoppeld aan een overheidsopdracht. Wens je hierover meer informatie? Dan kan je terecht bij de Centrale Aankoopdienst