Overheidsopdrachten

Stad Mechelen werkt samen met derden voor de uitvoering van werken, leveringen of diensten. Wanneer de stad de markt bevraagt om opdrachten uit te voeren is er sprake van een overheidsopdracht. Voor overheidsopdrachten moet er spraken zijn van vrije concurrentie. In de wetgeving zijn speciale procedures voorzien, die 'gunningswijzen' worden genoemd, om een eerlijke toekenning van overheidsopdrachten te garanderen.

Je kan alle lopende overheidsopdrachten van het stadsbestuur bekijken op de e-Notification-website van de federale overheid.

Kleine opdrachten

Voor bedragen lager dan 8 500 euro ex. btw hoeft er geen overheidsopdracht uitgeschreven te worden en kan er gewerkt worden met een bestelbon. Er dient wel steeds een marktverkenning te gebeuren voor de toewijzing.