• Plannen met een baksteen? Hoe groot of hoe klein ook, kijk eerst hier en voorkom verrassingen.

  • Het Woon- en Energieloket geeft advies, informatie en hulp. Gratis en onafhankelijk. Over premies en duurzaam wonen, maar evengoed over studentenkamers, zorgwonen en kwaliteitsvol huren en verhuren. 

  • De stad Mechelen heeft een rijke architecturale geschiedenis. Misschien is jouw pand ook wel getuige van dit rijke verleden. We geven je graag meer informatie over het bouwkundig erfgoed.

  • Op deze pagina vind je de percelen die nu te koop staan.

  • Het woonbeleidsplan is het resultaat van een wetenschappelijke woonbeleidsstudie voor Mechelen.
    Ze werd door vooraanstaande onderzoekers binnen het beleidsdomein Wonen van de KU Leuven - HIVA opgemaakt.
    Op basis van een omgevingsanalyse worden beleidsuitdagingen geformuleerd. Deze uitdagingen werden vervolgens uitgewerkt in strategische en operationele doelstellingen.
    Deze zullen vertaald worden in concrete acties. In de loop van 2022 worden deze opgemaakt.