De stad Mechelen bezit talrijke beschermde monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarnaast is de stad rijk aan waardevol niet-beschermd bouwkundig erfgoed. Al deze gebouwen getuigen van een rijk verleden, maar maken ook onafscheidelijk deel uit van onze huidige leefomgeving. De Stad Mechelen hecht veel belang aan de instandhouding van dit bouwkundig erfgoed. We streven naar een maximaal behoud van bouwhistorische en stadslandschappelijk waardevolle panden.

Als je meer informatie wenst over een bepaald pand, kan je in eerste instantie gemakkelijk zelf opzoeken of het pand wordt beschouwd als "bouwkundig erfgoed". Hoe je dit doet vind je onder "Is mijn pand bouwkundig erfgoed?"

Verder vind je via onderstaande links meer informatie over beschermde monumenten, panden gelegen in beschermde stads- of dorpsgezichten, geïnventariseerde panden en panden in CHE-gebied.

Eigenaars van bouwkundig erfgoed kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning, zoals erfgoedpremies, erfgoedlening en/of  fiscale aftrek.

De medewerkers van de dienst Monumentenzorg geven ook graag technische of bouwhistorische informatie rond restauratiewerken en technieken, of over de bouwgeschiedenis van je pand. Ze kunnen je ook begeleiden bij archiefonderzoek.