In de zorg voor onroerend erfgoed sta je er niet alleen voor.

Agentschap Onroerend Erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid heeft verschillende financiële stimuli voor eigenaars of gebruikers van bouwkundig erfgoed.

Een totaal overzicht van alle financiële stimuli van het agentschap Onroerend Erfgoed en de voorwaarden kan je terugvinden in deze folder.

  • Voor maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van beschermd onroerend erfgoed, kan je een erfgoedpremie aanvragen. Dit kan volgens twee procedures: de eenvoudige standaardprocedure of de complexere, bijzondere procedure.
  • Investeer je als eigenaar in de restauratie en het onderhoud van je beschermd onroerend erfgoed, dan voorziet de overheid een systeem van belastingvermindering. Zo kan je de kosten voor de uitgevoerde werken in mindering brengen van je personenbelasting.
  • Voor de restauratie, renovatie of herbestemming van je erfgoed kan je een erfgoedlening aanvragen. De erfgoedlening heeft een lage intrestvoet (1 procent in 2017) en kan worden gebruikt voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Herita-projectrekening.

De Vlaamse erfgoedorganisatie Herita geeft ondersteuning via de Herita-projectrekening.

Erfgoed verwerven, onderzoeken, beheren en openstellen voor het grote publiek kost handenvol geld. Naast premies, subsidies en fiscale maatregelen is er steeds meer nood aan alternatieve financieringsvormen. Vanuit een ruimere dienstverlening biedt Herita jou de mogelijkheid een projectrekening te openen. Herita is immers erkend voor het uitreiken van fiscale attesten. Dat geeft potentiële donateurs een extra duwtje in de rug om jouw erfgoedproject financieel te steunen met een gift.