Hoe dien je een aanvraag in bij de Stad Mechelen?

Om documenten aan te vragen bij de stad Mechelen hoef je niet van Mechelen te zijn. Je moet in principe ook geen reden opgeven waarom je de documenten wilt inkijken.

De aanvraag om inzage, tot het bekomen van een afschrift of toelichting dient schriftelijk te gebeuren.

Dit kan per brief of door het indienen van een aanvraagformulier. De aanvraag wordt verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 21 – 2800 Mechelen.

Een aanvraag kan ook per mail (stadsbestuur@mechelen.be) of per fax (015/29 75 10) verzonden worden.

Je kan een document ook aanvragen aan de loketten (bv. Milieudienst, Stedenbouw, enz.). Je vult dan ter plaatse een aanvraagformulier in.

Aan mondelinge of telefonische verzoeken wordt geen gevolg gegeven.

In de aanvraag vermeld je:

  • naam en adres (en gebeurlijk de naam en adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet)
  • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben)
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst.

De aanvraag wordt op de afdeling bestuurlijk beheer ingeschreven in een register.