Iedereen (burgers, verenigingen, bedrijven ...) kan bij de stad documenten inzien, er uitleg over vragen of er een kopie van opvragen.

Belangrijk is wel te weten dat deze openbaarmaking zich beperkt tot bestaande documenten. Je kan de stad niet vragen om een nieuw document op te stellen met overzichten, berekeningen, enzovoort.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, maar er zijn wel enkele uitzonderingen: bij voorbeeld persoonsgegevens (privacy), documenten uitsluitend opgesteld ten behoeve van de strafvordering, documenten die nog niet af zijn, geheimhoudingsverplichting...

In de praktijk komt het erop neer dat de documenten die iemand aanvraagt, stuk voor stuk moeten worden onderzocht om na te gaan of er uitzonderingen van toepassing zijn. En dit moet gebeuren binnen een termijn van 20 dagen.