De Mechelaars fietsen steeds meer, ook met nieuwe types zoals bakfietsen en speedpedelecs. Dat juichen we alleen maar toe. De laatste jaren zetten we enorm in op aangenaam fietsen in Mechelen. Het hielp onze stad zelfs aan de titel Fietsstad van Vlaanderen 2022! En we gaan verder op die ingeslagen weg. We breiden het autoluwe centrum uit, creëren meer fietsenstallingen, zetten in op deelmobiliteit, investeren in veilige en goede fietsroutes en maken de woonwijken fietsvriendelijker.