Bedrijvenparken

Mechelen heeft een diverse economie met een jaarlijkse aangroei van nieuwe bedrijven. Heel wat van die ondernemers zijn gehuisvest in het centrum, maar de grootste bedrijven zijn gevestigd in de bedrijvenparken.

Mechelen beschikt momenteel al over twee volledig ontwikkelde en goed bereikbare bedrijvenparken, Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid.  Binnenkort is Mechelen nog een bedrijventerrein rijker met Ragheno, dat momenteel volop in ontwikkeling is.

Samenwerking stad

Stad Mechelen werkt nauw samen met de vzw Industrie Mechelen Noord. Zij zorgen ervoor dat de terreinen proper, veilig en goed bereikbaar blijven. Maandelijks heeft deze vzw een bestuursvergadering. Een vertegenwoordiger van de stad neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de vzw. Op die manier is er een actieve link tussen het bedrijventerrein en de stad en omgekeerd.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je nu een omgevingsvergunning aanvragen alvorens van start te gaan met de werken.