Bedrijvenparken

Mechelen heeft een diverse economie met een jaarlijkse aangroei van nieuwe bedrijven. Heel wat van die ondernemers zijn gehuisvest in het centrum, maar de grootste bedrijven zijn gevestigd in de bedrijvenparken.

Mechelen beschikt momenteel al over twee volledig ontwikkelde en goed bereikbare bedrijvenparken, Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid.  Binnenkort is Mechelen nog een bedrijventerrein rijker met Ragheno, dat momenteel volop in ontwikkeling is.

Samenwerking stad

De stad Mechelen werkt nauw samen met de vzw Industrie Mechelen Noord en de vzw Bedrijven Mechelen Zuid. Samen zorgen zij ervoor dat de terreinen proper, veilig en goed bereikbaar blijven. Maandelijks hebben deze vzw's bestuursvergadering.

Sinds enkele jaren is er een duidelijk aanspreekpunt vanuit de stad. Een vertegenwoordiger vanuit de stad zetelt in deze bestuursvergaderingen en koppelt de noden vanuit de bedrijven via de vzw's  terug aan de stad. Tevens koppelt deze vertegenwoordiger beleidsbeslissingen vanuit de stad terug naar de vzw's, zodat zij op de hoogte blijven van wat van belang is voor hun werking. 

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische als gemengde projecten moet je nu een omgevingsvergunning aanvragen alvorens van start te gaan met de werken.