SDGs: samen werken aan een betere wereld

In 2015 ondertekenden de 193 wereldleiders van de Verenigde Naties een document waarin 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn opgenomen. Ze worden de Sustainable Development Goals genoemd of in het kort SDGs. Deze doelen moeten ervoor zorgen dat de wereld tegen 2030 een betere plek is om in te leven. Voor iedereen!

De SDGs op een rij

17 SDGs, dat betekent 17 doelstellingen om samen te werken aan een betere wereld. Een wereld waarin er geen plaats is voor armoede en ongelijkheid, waarin iedereen welzijn en vrede ervaart en waarin we onze planeet beter beschermen. Je kunt ze herkennen aan 17 kleurrijke tegels, elk met hun bijpassend icoon.

SDGs in de wereld… in België… én in Mechelen!

Ook België ondertekende de 17 doelstellingen. Om deze te kunnen behalen, moet iedereen meewerken: burgers, bedrijven, verenigingen en overheden op alle niveaus. Ook Vlaamse steden en gemeenten, net zoals Mechelen, doen mee. Jij ook?

SDGs in het beleid van de stad

De Stad Mechelen zette al heel wat stappen om de SDGs te betrekken in hun beleid. Er werd een infosessie georganiseerd op het stadhuis, het college ondertekende een SDG-engagementsverklaring en de SDGs werden opgenomen in het bestuursakkoord 2020-2025 en in de meerjarenplanning van de stad. Ook liet de Stad haar beleid analyseren op vlak van de SDGs om hierop verder te kunnen werken.

SDGs en de drie speerpunten van stad Mechelen

Het huidige stadsbestuur zet de komende jaren extra in op mobiliteit, kinderarmoede en ondernemen.

Hoe dragen we zo bij tot de SDGs?

Speerpunt mobiliteit

De Stad werkt al rond veel SDGs over mobiliteit. Denk maar aan het promoten van elektrisch rijden (SDG 7), campagnes rond veilig verkeer (SDG 3) en investeren in slimme mobiliteit (SDG 9). Of, autodelen, carpoolen en gebruik van openbaar vervoer stimuleren (SDG 11). Ook het beschermen van biodiversiteit bij de (her)aanleg van wegen (SDG 15) en partners betrekken bij het mobiliteitsbeleid (SDG 17) doen we in Mechelen.

Speerpunt kinderarmoede

De eerste SDG is volledig aan Speerpunt kinderarmoede gewijd: “Beëindig armoede overal en in al haar vormen”. Uiteraard is ook SDG 2 “Geen honger” hier van toepassing. SDG 10 focust op het verminderen van ongelijkheid en is daarom één van de prioriteiten voor Mechelen.

Speerpunt ondernemen

Alle SDGs zijn duurzame doelen en daarom vallen ze onder duurzaam ondernemen. Ze geven dus een nieuwe dimensie aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze stad.

Meer info over de SDGs in Mechelen vind je op www.mechelen.be/mondiaal