Sinds 01 mei 2023 is het verplicht door het koninklijk besluit van 9 maart 2022 om E-facturen aan Stad Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland te verzenden via Peppol.

Deze werkwijze is sinds november 2022 al van toepassing voor facturen in het kader van overheidsopdrachten met een waarde vanaf de drempel voor de Europese bekendmaking.

Vanaf 1 mei 2023 volgen de opdrachten met een waarde vanaf 30.000 euro en vanaf 1 november 2023 voor alle opdrachten vanaf 3000 euro (exclusief BTW). Andere toezendingen van facturen worden vanaf deze data niet meer aanvaard.

Technische informatie

Meer informatie

Heeft u vragen?

Arco is een officieel en gecertifieerd Peppol Access Point, en staat in voor het ontvangen en het verzenden van de e-invoices van Stad Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland.

Bestelbonnummer op factuur

Noteer steeds een correct bestelbonnummer van onze organisatie op uw facturen, ook via Peppol. Dit bestelbonnummer heeft een bepaald formaat: 2024XXXXXX. Facturen zonder bestelbonnummer worden niet aanvaard. Dan dient u een creditnota op te laden in Peppol voordat u een nieuwe factuur kan verzenden. Mét bestelbonnummer kan de factuur dus vlugger verwerkt en betaald worden.