Stel je kandidaat voor het testpanel

Wat is data?

Data zijn allerhande gegevens, cijfermateriaal … die vertaald kunnen worden naar inzichten. Dat kan gaan over het aantal passanten in je straat, de manier waarop ze zich verplaatsen, de uitgaven die ze doen in een bepaalde sector, enz. Er zijn heel veel mogelijke databronnen ter beschikking en het is moeilijk om door het bos de bomen te zien. Maar wanneer je gericht aan de slag kan gaan met deze data, kan je deze omzetten in informatie en kennis om zo middelen efficiënter en effectiever in te kunnen zetten en te werken aan de gezondheid van je onderneming.

Datagedreven beslissingen

Vanuit stad Mechelen vinden we het belangrijk onze ondernemers te ondersteunen, maar ook te inspireren om meer datagedreven beslissingen te nemen. Ook binnen het beleid werken we dagelijks aan het versterken van een meer datagedreven sturing. Daarom zetten we in op subsidieprojecten zoals ‘Datagestuurde Winkelgebieden (DGW)’ en het vervolgproject ‘Sustainable Insights for Cities & Retailers (SINCR)’. 

Het project Datagestuurde winkelgebieden werd in 2020 gesteund door VLAIO en EFRO binnen de oproep City of Things. Die oproep moedigt lokale besturen aan om maatschappelijke uitdagingen op een slimme manier aan te pakken en daarbij samen te werken met ondernemingen. Het vervolgproject Sustainable Insights  for Cities & Retailers kreeg steun van VLAIO binnen de oproep van 2022.

Binnen het project SInCR zetten we volop in op data ter ondersteuning van handelaars en beleid, waarbij we een antwoord willen bieden op de volgende drie vragen:

  • Hoe het effect van beleidsmaatregelen en georganiseerde evenementen op het winkelgebied meten?
  • Hoe data breder en slimmer inzetten ter ondersteuning van beleid en ondernemers?
  • Hoe een duurzame samenwerking op poten zetten waarbij voor alle partijen meerwaarde wordt gerealiseerd?

We onderzoeken graag samen met de ondernemers op welke manier data hen kan ondersteunen richting een efficiëntere bedrijfsvoering en welke uitdagingen ze verwachten de komende jaren, waarbij het gebruik van data mogelijks een rol kan spelen.

Test jij mee?

Ben jij benieuwd wat data voor jouw onderneming kan betekenen? Stel je dan nu kandidaat om deel uit te maken van ons testpanel:

Binnen het testpanel kan jij mee de data prioriteiten, behoeften en uitdagingen aangeven. Daarnaast krijg je in de volgende fase van het project ook toegang tot de aangekochte data om deze uit te testen en te gebruiken in je eigen bedrijfsvoering.

Stel je kandidaat voor het testpanel

Vragen?

Contacteer Dienst Economie - Sandrine Raskin via economie@mechelen.be

Het SInCR-project project loopt tot en met 31 juli 2025. Het totaalbudget bedraagt € 1.250.679, waarvan 80% wordt gesubsidieerd door VLAIO. De drie projectpartners zorgen via cofinanciering voor het resterende saldo.