Wat is een ambulante activiteit?

Je oefent een ambulante activiteit uit als je buiten je vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten. Voorbeelden hiervan zijn de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op evenementen, op de openbare weg, op privaat domein grenzend aan de openbare weg of op openbare markten. Als je op die manier je producten of diensten aan de man wil brengen, hebt je daar in veel gevallen een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ voor nodig.

Of je een machtiging nodig hebt of niet, hangt af van je statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty). Lees de specifieke voorwaarden.

Procedure

Je vraagt de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten aan bij een ondernemersloket naar keuze.

Zoek naar een ondernemingsloket in je buurt. Bij het aanduiden van Mechelen in de zoekfunctie krijg je een overzicht van alle erkende ondernemingsloketten waar je terecht kan voor het aanvragen van je machtiging voor het uitoefenen van ambulante activiteiten.