Iedereen die een standplaats wenst in te nemen om ambulante activiteiten uit te oefenen (buiten de openbare markten of kermissen) vraagt die minstens 2 maanden voor aanvang van de activiteit aan bij de stad. 

Dit kan gaan over het plaatsen van een permanente constructie, een mobiel kraam of ambulante handel op rondtrekkende wijze. Bij deze laatste verplaatst de handelaar zich regelmatig, met behulp van een voertuig, langs een vooraf bepaald traject met verschillende verkooppunten die telkens tijdelijk worden ingenomen. Denk maar bijvoorbeeld aan de ijskar of soepboer. 

Het is mogelijk om zowel een abonnement als een éénmalige toelating te verkrijgen.

Let op: Dit geldt zowel voor het innemen van een standplaats op openbaar domein als een inname op privaat domein.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens je in aanmerking komt voor een inname van het openbaar domein: 

 • je beschikt over een geldige machtiging als werkgever voor het uitoefen van ambulante activiteiten
 • je beschikt over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing
 • je kan geldige keuringsbewijzen voorleggen van je voertuig en brandblusser

De vergunning voor inname van het openbaar domein vraag je minstens 2 maanden voor aanvang van de activiteiten aan via het webformulier.

Om de aanvraag te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten:  

 • kopie hoofdleurkaarthouder of machtiging als werkgever
 • Kopie van de eventuele hulpleurkaart of machtiging als aangestelde-        
  verantwoordelijke
 • kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing 
 • geldig keuringsbewijs voor elektrische installaties (indien van toepassing) 
 • geldig keuringsbewijs voor gasinstallaties (indien van toepassing) 
 • geldig keuringsbewijs van de brandblusser 
 • kopie toelating van het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) 
 • foto van de voorzijde van het voertuig
 • foto van het zijaanzicht van het voertuig
 • keuringsbewijs van de wagen 
 • foto's en een duidelijk plan van de locatie 

Voor de aanvraag worden volgende bedragen aangerekend: 

 • Rondreizende kramen: € 7,00 per dag of € 146,00 per maand
 • Vaste kramen: € 3,50 per lopende meter, per dag
 • Losse kramen: € 3,50 per lopende meter, per dag met een minimum van € 30,00

Ambulante handel op rondtrekkende wijze mag je niet verwarren met de 'verkopen van voedingswaren door handelaars die door middel van ambulante winkels regelmatig een vast clienteel bedienen'. Denk hier bijvoorbeeld aan Bofrost of IJsboereke die diepvriesproducten aan huis verkoopt aan een vast clienteel.

De wet op ambulante handel is hier niet van toepassing en zodoende is er ook geen vergunning nodig.