Wil jij een ambulante activiteit uitoefenen met een commercieel karakterop openbaar of privaat domein? Dan vraag je minstens 2 maanden voor aanvang van de activiteit de nodige toestemming aan bij Stad Mechelen. Let op! Het gaat hierbij niet over het aanvragen van een standplaats op de openbare markten,  kermissen en andere.

Waarvoor vraag je dan wel een toestemming aan? Voor het plaatsen van een permanente constructie, een mobiel kraam of ambulante handel op rondtrekkende wijze met commercieel karakter.

Wanneer je een permanente constructie wil opbouwen of een mobiel kraam wil plaatsen op één of meerdere locaties gedurende een periode dan vraag je toestemming voor ambulante handel met een standplaats aan.

Heb je echter een manier van verkopen op rondtrekkende wijze? Dan vul je het bijhorende webformulier hiervoor in. Je behoort tot de categorie van ambulante handel op rondtrekkende wijze wanneer je middels een voertuig langs een vooraf bepaald traject verschillende verkooppunten aan doet. Een voorbeeld hiervan is een ijskar of een soepboer.

Het is mogelijk om voor beide concepten zowel een abonnement als een éénmalige toelating te verkrijgen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens je in aanmerking komt voor een inname van het openbaar domein: 

 • je beschikt over een geldige machtiging als werkgever voor het uitoefen van ambulante activiteiten
 • je beschikt over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing
 • je kan geldige keuringsbewijzen voorleggen van je voertuig en brandblusser

De vergunning voor inname van het openbaar domein vraag je minstens 2 maanden voor aanvang van de activiteiten aan via het webformulier.

Om de aanvraag te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten:  

 • kopie hoofdleurkaarthouder of machtiging als werkgever
 • Kopie van de eventuele hulpleurkaart of machtiging als aangestelde-        
  verantwoordelijke
 • kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing 
 • geldig keuringsbewijs voor elektrische installaties (indien van toepassing) 
 • geldig keuringsbewijs voor gasinstallaties (indien van toepassing) 
 • geldig keuringsbewijs van de brandblusser 
 • kopie toelating van het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) 
 • foto van de voorzijde van het voertuig
 • foto van het zijaanzicht van het voertuig
 • keuringsbewijs van de wagen 
 • foto's en een duidelijk plan van de locatie 

Voor de aanvraag worden volgende bedragen aangerekend: 

 • Rondreizende kramen: € 8,12 per dag of € 169,36 per maand
 • Vaste kramen: € 4,06 per lopende meter, per dag
 • Losse kramen: € 4,06 per lopende meter, per dag met een minimum van € 34,80

Ambulante handel op rondtrekkende wijze mag je niet verwarren met de 'verkopen van voedingswaren door handelaars die door middel van ambulante winkels regelmatig een vast clienteel bedienen'. Denk hier bijvoorbeeld aan Bofrost of IJsboereke die diepvriesproducten aan huis verkoopt aan een vast clienteel.

De wet op ambulante handel is hier niet van toepassing en zodoende is er ook geen vergunning nodig.