Waarom moet je een standplaats voor ambulante handel aanvragen?

Als je een standplaats wenst in te nemen op het openbaar domein of op private plaatsen grenzend aan de openbare weg ben je verplicht hiervoor een aanvraag in te dienen.

Wanneer moet je de aanvraag voor een standplaats indienen?

Minstens 2 maanden voor inname.

Hoeveel kost het?

Er wordt € 4,06 per lopende meter per dag aangerekend voor een vaste abonnementsplaats.

Er wordt € 4,06 per lopende meter per dag aangerekend met een minimum van € 34,80 voor een losse plaats.

Welke regelgeving is van toepassing?

Huishoudelijk reglement op de inname openbaar domein door ambulante handelaars

Tarieven voor ambulante handel, markten en kermissen.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

 • Kopie van de hoofdleurkaart of machtiging als werkgever
 • Kopie van de eventuele hulpleurkaart(en) of machtiging(en) als aangestelde-verantwoordelijke
 • Kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing
 • Geldig keuringsbewijs voor elektrische installaties (indien van toepassing)
 • Geldig keuringsbewijs voor gasinstallaties (indien van toepassing)
 • Geldig keuringsbewijs van de brandblussers
 • Geldig keuringsbewijs van de wagen
 • Kopie toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (bij verkoop van voeding)
 • Indien je op privé-grond staat, de schriftelijke toelating van de eigenaar
 • Een duidelijke foto van het vooraanzicht van het kraam of de wagen
 • Een duidelijke foto van het zijaanzicht van het kraam of de wagen
 • Een duidelijke foto van de (gewenste) locatie

Gegevens van de aanvrager

Gegevens van de zaak

Technische gegevens

Betreft het een *
Betreft het een voedingskraam of -wagen? *
Gebruik je elektriciteit? *
Gebruik je gas? *
Maak je gebruik van *

Gegevens over de standplaats

Gaat het om *
Gaat het om *
Op welke dagen zou je deze standplaats wekelijks willen innemen? *
Beginuur *
Einduur *

Bij te voegen bewijsstukken

Ondertekening

Akkoordverklaring *

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De toelating wordt afgeleverd na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Indien de toelating geweigerd wordt, ontvang je een toelichting.

Bij een vaste constructie dient er een stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd.