Waarom moet je een vergunning voor ambulante handel op rondtrekkende wijze aanvragen?

Als je wenst te verkopen vanuit een rondtrekkend voertuig op de openbare weg ben je verplicht hiervoor een aanvraag in te dienen.

Wanneer moet je de aanvraag voor een standplaats indienen?

Minstens 1 maand voor aanvang van de activiteit.

Hoeveel kost het?

Er wordt € 7,00 per dag aangerekend of € 146,00 per maand.

De facturatie gebeurt maandelijks. 

Welke regelgeving is van toepassing?

Huishoudelijk reglement op de inname openbaar domein door ambulante handelaars

Tarieven voor ambulante handel, markten en kermissen.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • Kopie van de hoofdleurkaart of machtiging als werkgever
  • Kopie van de eventuele hulpleurkaart(en) of machtiging(en) als aangestelde-verantwoordelijke
  • Kopie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing
  • Kopie toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (bij verkoop van voeding)
  • Een duidelijke foto van het vooraanzicht van het vervoersmiddel
  • Een duidelijke foto van het zijaanzicht van het vervoersmiddel
  • Geldig keuringsbewijs van de brandblussers of een duidelijke foto van de brandblusser met geldigheidsdatum
  • Geldig keuringsbewijs van de wagen

Gegevens van de aanvrager

Gegevens van de zaak

Technische gegevens

Betreft het een *
Betreft het voeding? *

Route en tijdstippen

Deze aanvraag betreft een *
Ik wens gedurende volgende periode(s) rond te rijden *
Ik wens de vergunning *
Ik wens volgende maanden te rijden *

Bij te voegen bewijsstukken

Ondertekening

Akkoordverklaring *

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De toelating wordt afgeleverd na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Indien de toelating geweigerd wordt, ontvang je een toelichting.

Bij een vaste constructie dient er een stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd.