Online aanvragen

Wanneer we spreken over het verkopen van producten of diensten met een occasioneel en niet-commercieel karakter denken we in hoofdzaak aan verkopen voor het goede doel of verkopen ten voordele van een lokale vereniging. Denk bijvoorbeeld aan de stickerverkoop van het rode kruis op de openbare weg of de voetbalvereniging die deur-aan-deur wafels verkoopt ten voordele van hun eigen kas.

Maar toch is er één groot verschil tussen beide voorbeelden. Het rode kruis moet voor de stickerverkoop geen aanvraag indienen (maar moet de verkoop wel melden), de voetbalvereniging voor hun wafelverkoop wel.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens je in aanmerking komt voor een inname van het openbaar domein:

 • de verkoop is occasioneel
 • de verkoop heeft een niet-commercieel karakter: menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld of de ambacht of streekproducten 
 • de verkoop gaat uit van een vereniging/instelling

Afhankelijk van het soort vereniging/instelling geldt volgende procedure:

1. Erkende jeugdbewegingen

 • je dient geen online aanvraag in te dienen voor inname openbaar domein
 • je moet ons vooraf niet op de hoogte brengen van de geplande actie

2. Verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën(zie lijst FOD)

 • je dient geen voorafgaande aanvraag in te dienen voor inname openbaar domein
 • je moet ons minstens 3 dagen voor aanvang van de verkoop op de hoogte brengen van de actie via economie@mechelen.be

3. Andere verenigingen(buiten 1 & 2)

 • de verkoop beperkt zich tot grondgebied Mechelen en randgemeenten:
  • je dient voorafgaand een aanvraag in voor inname openbaar domein met een niet-commercieel karakter. In de aanvraag kan je verschillende acties opnemen die gerealiseerd worden binnen de periode van 1 jaar
  • je ontvangt van ons een toelating voor het uitoefenen van de occasionele verkoop
  • Je bezorgt ons, ten laatste 30 dagen na de geldigheidsdatum van je toelatingsbewijs, een bewijs van de bestemming van de fondsen. Dit bewijs mag summier zijn en zich beperken tot melding van de opbrengst van de verkoop en doel waarvoor de opbrengst aangewend werd of zal worden.
 • de verkoop vindt plaats in meer dan één gemeente:

De vergunning is gratis.

Je hoeft geen aanvraag in te dienen als:

 • erkende jeugdvereniging
 • vereniging/instelling van openbaar nut of instellingen erkend door de Minister van Financiën.
Online aanvragen