Online aanvragen

Wil jij een ambulante activiteit uitoefenen met een niet-commercieel karakterop openbaar of privaat domein? Dan dien je hiervoor de nodige toestemmingen aan te vragen en/of meldingen te formuleren bij Stad Mechelen.

Wanneer spreken we over een activiteit met occassioneel en niet-commercieel karakter? 

Jouw activiteit kan gezien worden als verkopen met occasioneel en niet-commercieel karakter indien je een verkoop organiseert met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ten voordele van de natuur, een humanitaire catastrofe, een ramp of bij belangrijke schade.  Bijkomend is het ook belangrijk dat je deze activiteit sporadisch zal uitoefenen. Je hebt hierdoor immers geen leurderskaart nodig. Wil je de activiteit met enige regelmaat uitoefenen dan dien je wel te schikken over een leurderskaart.

Wie vraagt wanneer een vergunning aan?

Voer je als particulier een actie uit ten voordele van een goed doel, dan moet je als particulier de vergunning aanvragen.

Verkoop je in opdracht van een vereniging (ook jeugdverenigingen), dan moet de vereniging voor de vergunning zorgen en jou daarvan een kopie bezorgen. De verkoop mag plaatsvinden op eender welke plaats zolang jevan Stad Mechelen wel toestemming hebt om die plaats in te nemen of van de eigenaar bij het gebruik van een private plaats. Bijvoorbeeld bij een verkoop aan een standje in de supermarkt. Voor online verkopen voor het goede doel heb je geen vergunning nodig.  

Belangrijk: er is een verschil tussen giften en verkoop en de vergunningen die je daarvoor nodig hebt. Het gaat over occasionele verkoop met niet – commercieel karakter wanneer jij goederen en/of diensten verkoopt waarbij de tegenpartij iets in ruil krijgt, voorbeeld een voetbalvereniging die wafels verkoopt deur-aan-deur voor het spijzen van eigen kas. We spreken over giften wanneer je een steunbijdrage vraagt. In dat geval dien je geen vergunning aan te vragen, maar vragen we je deze actie te melden, bijvoorbeeld verkoop van stickers ten voordele van het Rode Kruis.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens je in aanmerking komt voor een inname van het openbaar domein:

 • de verkoop is occasioneel
 • de verkoop heeft een niet-commercieel karakter: menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld of de ambacht of streekproducten 
 • de verkoop gaat uit van een particulier/vereniging/instelling

Afhankelijk van het soort vereniging/instelling geldt volgende procedure:

Erkende jeugdbewegingen

 • je dient geen online aanvraag in te dienen voor inname openbaar domein
 • je moet ons vooraf niet op de hoogte brengen van de geplande actie

Verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën

Bekijk deze lijst van erkende verenigingen en instellingen van de federale overheidsdienst Financiën.

 • je dient geen voorafgaande aanvraag in te dienen voor inname openbaar domein
 • je moet ons minstens 3 dagen voor aanvang van de verkoop op de hoogte brengen van de actie via economie@mechelen.be

Andere verenigingen

De verkoop beperkt zich tot grondgebied Mechelen en randgemeenten.

 • je dient voorafgaand een aanvraag in voor inname openbaar domein met een niet-commercieel karakter. In de aanvraag kan je verschillende acties opnemen die gerealiseerd worden binnen de periode van 1 jaar
 • je ontvangt van ons een toelating voor het uitoefenen van de occasionele verkoop
 • Je bezorgt ons, ten laatste 30 dagen na de geldigheidsdatum van je toelatingsbewijs, een bewijs van de bestemming van de fondsen. Dit bewijs mag summier zijn en zich beperken tot melding van de opbrengst van de verkoop en doel waarvoor de opbrengst aangewend werd of zal worden.

De verkoop vindt plaats in meer dan één gemeente

Je bezorgt het volledig ingevulde formulier 'occasionele verkopen zonder commerciel karakter, aanvraag verschillende gemeente' aan reglementen@vlaio.be

De vergunning is gratis.

Je hoeft geen aanvraag in te dienen als:

 • erkende jeugdvereniging
 • vereniging/instelling van openbaar nut of instellingen erkend door de Minister van Financiën.
Online aanvragen