De Ridder Dessainlaan is een veelgebruikte route door fietsers. Daarom maakten we van deze verbinding een veilige fietszone maken. 

Project

Om de Ridder Dessainlaan fietsveiliger te maken, werd deze straat een fietszone, die nu voorrang heeft op alle zijstraten.

Daarvoor waren de volgende aanpassingen nodig: 

  • Via extra signalisatie maakten we het begin en het einde van de fietszone duidelijk.
  • We zorgden voor een doorlopend voetpad. Dit is veiliger voor de voetganger. Het verduidelijkt ook de voorrangssituatie van de fietszone.
  • In het midden van de rijbaan kwamen twee groene eilanden. Hierdoor minderen chauffeurs hun snelheid.

Lees de verkeersregels van een fietszone. En denk eraan, wees altijd hoffelijk in het verkeer.

Ligging

De straat verbindt de binnenstad met het park.