De Ridder Dessainlaan is een veelgebruikte route door fietsers. Daarom willen we van deze verbinding een veilige fietsstraat maken. 

Plannen

Om de Ridder Dessainlaan fietsveiliger te maken, wordt deze straat een fietsstraat. Daarvoor zijn de volgende aanpassingen nodig: 

  • Via extra signalisatie zullen we het begin en het einde van de fietsstraat duidelijk maken.
  • Deze fietsstraat krijgt voorrang op alle zijstraten.
  • We zorgen voor een doorlopend voetpad. Dit is veiliger voor de voetganger. Het verduidelijkt ook de voorrangssituatie van de fietsstraat.
  • Rond de parkeerplaatsen markeren we een veiligheidsstrook. Dat is een vrije zone tussen de parkeerplaats en de rijweg. 
  • In het midden van de straat markeren we een witte lijn. Als je daarover rijdt, dan trilt jouw auto. Je kan dit vergelijken met de zijlijn van de autosnelweg. Hier helpt het chauffeurs eraan te herinneren om fietsers niet in te halen.
  • In het midden van de rijbaan komen er twee groene eilanden. Hierdoor minderen chauffeurs hun snelheid.

Lees de verkeersregels van een fietsstraat. En denk eraan, wees altijd hoffelijk in het verkeer.

Timing

Voorjaar 2023: werken

Samen met de buurt

In oktober 2022 deden we een infosessie met de buurt. Daar stelden we de plannen aan hen voor en beantwoordden we vragen.

Ligging

De straat verbindt de binnenstad met het park.