De Ridder Dessainlaan is een veelgebruikte route door fietsers. Daarom willen we van deze verbinding een veilige fietszone maken. 

Samen denken

In oktober 2022 deden we een infosessie met de buurt. Daar stelden we de plannen aan hen voor en beantwoordden we vragen.

Plannen

Om de Ridder Dessainlaan fietsveiliger te maken, wordt deze straat een fietszone. Daarvoor zijn de volgende aanpassingen nodig: 

  • Via extra signalisatie zullen we het begin en het einde van de fietszone duidelijk maken.
  • Deze fietszone krijgt voorrang op alle zijstraten.
  • We zorgen voor een doorlopend voetpad. Dit is veiliger voor de voetganger. Het verduidelijkt ook de voorrangssituatie van de fietszone.
  • In het midden van de rijbaan komen er twee groene eilanden. Hierdoor minderen chauffeurs hun snelheid.

Lees de verkeersregels van een fietszone. En denk eraan, wees altijd hoffelijk in het verkeer.

Timing

Najaar 2023: werken

Ligging

De straat verbindt de binnenstad met het park.