De Plaisancebrug en de Herman de Coninckbrug zijn belangrijk punten op fietsroutes. Daarom maakten we het hier veiliger maken voor de actieve weggebruiker.

Plannen

  • We verbreedden de fietspaden op de bruggen en maakten er dubbelrichtingsfietspaden van. 
  • We pakten het eilandje tussen de twee bruggen aan de stadszijde aan. Ook hier kwam er meer comfort voor voetgangers en fietsers. 

De plannen werden voorgelegd aan de buurt.