Plannen

De Plaisancebrug en de Herman De Coninckbrug zijn belangrijk punten op fietsroutes. Daarom willen we het hier veiliger maken voor de actieve weggebruiker.

Hoe we dit gaan doen? 

  • We verbreden de fietspaden op de bruggen en maken er dubbelrichtingsfietspaden van. 
  • Na de aanpassingen aan de vesten, bekijken we een conflictvrije regeling van verkeerslichten. Dit betekent dat als voetgangers en fietsers groen krijgen, auto’s altijd rood hebben en omgekeerd. 
  • We pakken het eilandje tussen de twee bruggen aan de stadszijde aan. Ook hier komt er meer comfort voor voetgangers en fietsers. 

Samen met de buurt

In oktober 2022 deden we een infosessie met de buurt. Daar stelden we de plannen aan hen voor en beantwoordden we vragen.

Timing

Voorjaar 2023: werken