Normaal wordt je aanvraag ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet de wet echter dat de openbaarmaking niet kan. Er wordt onderzocht of er geen uitzonderingsgronden (bijvoorbeeld wet op de privacy) van toepassing zijn.

De algemeen directeur neemt een beslissing binnen de 20 dagen nadat de aanvraag in het register is ingeschreven. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 40 dagen (bijvoorbeeld wanneer er veel opzoekingswerk nodig is).

Je wordt schriftelijk (per mail of brief)  op de hoogte gebracht van de beslissing van de algemeen directeur.