Sinds 1976 is de Mechelse binnenstad erkend als CHE-gebied: een gebied met culturele, historische en esthetische waarde. Wijzigingen aan panden in de oude stadskern moeten die uitzonderlijke waarden behouden.

Ligt jouw pand in het CHE-gebied van de stad Mechelen en heb je (ver)bouwplannen?

Verantwoord omgaan met waardevol niet-beschermd erfgoed houdt in dat beslissingen over gebruik, onderhoud, aanpassing, uitbreiding en sloop genomen worden met kennis van en respect voor het waardevol karakter. Voor panden gelegen in het CHE-gebied zijn dan ook specifieke regels opgenomen in de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen.

Voor alle informatie over de nodige stedenbouwkundige vergunningen kan je je richten tot de bouwdienst van de stad Mechelen. De bouwdienst zal waar nodig advies inwinnen bij de dienst Projecten en Monumenten.

Plan van Mechelen met aanduiding CHE-gebied
Het CHE-gebied (gebied van culturele, historische en esthetische waarde) is rood gearceerd.