De stad Mechelen wil een voorbeeldfunctie vertolken in het behoud en de restauratie van het stadseigen patrimonium. Daarnaast ondersteunt ze ook de projecten van andere besturen zoals kerkfabrieken. De dienst Projecten en Monumenten initiëert of begeleidt deze grote, maar ook kleinere restauratieprojecten.

Op regelmatige basis zullen de hiernavolgende pagina's worden aangevuld met tekst en foto's, in functie van de vooruitgang van de lopende en geplande projecten.