De stad Mechelen heeft een rijk kerkelijk patrimonium, zowel in de binnenstad als erbuiten.

De 8 historische kerken van de binnenstad vormen samen de Torens aan de Dijle. Dankzij de 'Meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de verdere restauratie van het ensemble van de historische kerken in de binnenstad van Mechelen', die de stad Mechelen in 2011 sloot met de Vlaamse Overheid, worden de grote restauratiewerken nu gecontroleerd uitgevoerd. Maar daarnaast zijn er ook aan het ander kerkelijk patrimonium van de stad en deelgemeenten, restauratiewerken voorzien, in uitvoering of afgehandeld.

De stad Mechelen werkt hiervoor nauw samen met het Centraal Kerkbestuur en de  betrokken kerkfabrieken. In samenspraak met hen worden restauratie- of onderhoudswerken aan de verschillende kerken geïnitiëerd of opgevolgd door de dienst Projecten en Monumenten.

In de loop van 2017 werd in samenspraak met het Centraal Kerkbestuur het Kerkenbeleidsplan  Mechelen opgemaakt worden, met een langetermijnvisie over het gebruik, neven- of herbestemming van het kerkelijk patrimonium.